תוכן עניינים

תוכן עניינים פתח דבר : ו חלק ראשון . י הקהילה ככלל ו ; הנהגה , ארגון , מוסדות א . הנהגת הקהילה 9 ו . פרנסים 9 . 2 'זקן היהודים * . 3 25 רבנים . 4 30 שוחט 55 . 5 "מלמד" ב '' דודר * . 6 36 "ג'אויש היהודים" . 7 38 שליח מטעם הקהילה 41 ב . קראים 44 ג . נכסים של הקהילה ובשימושה 49 ו . נכסים בבעלות הקהילה 49 . 2 נכסי הקדש יהודי בשימושה של הקהילה . 3 55 נכסי הקדש מוסלמי בשימושה של הקהילה 64 ד . מס גולגולת 70 ה . 'אוצר היהודים '' ( בית מאל אל יהוד ) 85 ו . בית הכנסת 89 ז . קבורה ובתי קברות 92  אל הספר
יד יצחק בן-צבי