יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:170

135 דחיית תביעתו של מוסלמי לחוב שנפרע בינתיים נ [ 308 / 209 בפני [ ... ] חסן אפנדי . הסייד סלינלאן בן ציאם מתושבי הכפר סלואן תבע אח מוח'אס היהודי , פרנס עדת היהודים הספרדים בירושלים הנאצלה . בנוסח תביעתו נגדו אמר , כי לפני ארבע שנים ויותר הסב מצטפא אבן קדמוז לזכותו [ של הסייד סלימאן ] את אשר חייבים [ לו למצטפא ] מוח'אס פרנס היהודים ושאר הפרנסים באותה עת , [ דהיינו , [ סכום ששיעורו 250 גרוש עדרי , שהיו לזכותו [ של מצטפא ] בחובת הפרנסים וההקדש שלהם . הנתבע הנזכר הסכים להסבה והסכום הפך להיות לזכותו בחובת הפרנסים וההקדש שלהם . הוא דרש זאת ממנו וביקש לשאול אותו על אודות העניין . [ הקאדי ] שאל אותו והוא הכחיש . אז ביקש [ הקאדי ] מהתובע ראיה חוקית שתעיד לזכותו בהתאם לתביעתו . הוא הביא את הסייד חסן אל ג'אעוני והחאג' אחמד אל דקאק , ומשנתבקשו להעיד הם העידו , כי מצטפא הנזכר הסב את הסכום הנזכר לזכות התובע הנזכר בחובת פרנסי היהודים הנתבעים ושאר [ הפרנסים ] 1 בנוכחות הנתבע והוא הסכים לכך יחד עם שאר הפרנסים , והסכום הפך להיות לזכותו של התובע הנזכר בחובת פרנסי היהודים וההקדש שלהם . [ זוהי ] עדות בת תוקף וחוקית [ שנגבתה ] בנוכחות הנתבע . בעדותם לא נתגלה פגם חוקי . בנוסף על כך העידו באורח חוקי שני העדים הנזכרים , כי פרנסי היהודים הנזכרים שילמו לסייד סלימאן התובע הנזכר מתוך הסכום 100 גרוש עדדי במזומן , 30 גרוש [ נוספים ] 2 ו 50 גרוש הסבו לחובת מיופה הכוח של הארמנים והוא הסכים להסבה . סך כל הסכום הוא 80 ו גרוש עדדי והוא נותר חייב לו מהסכום [ שלעיל ] 70 גרוש ערדי ותו לא . התובע אישר את דבריהם בעניין זה . מוח'אס הפרנס הנזכר ציין , כי הוא שילם לו את 70 הגרוש הנותרים והתובע הנזכר העיד על עצמו שהוא לא נותר זכאי לזכות כלשהי מפרנסי היהודים או מההקדש שלהם בשל הסכום ששיעורו 250 גרוש . אולם התובע הנזכר לא אישר את דבריו בעניין זה . אז הביא מוח'אס הנזכר את החאג' מוסא אל רצאץ ועבד אל רזאק בן ח'ליל . משנתבקשו להעיד כחוק הם העידו , כי הסייד סלימאן הנזכר אישר והודה בנוכחותם שהוא קיבל מפרנסי היהודים הנזכרים את 70 הגרוש שנותרו לזכותו מתוך הסכום הנזכר ושהסייד סלימאן הנזכר העיד על עצמו שהוא לא נותר זכאי לזכות כלשהי מפרנסי היהודים ולא מההקדש שלהם בשל הסכום הנזכר ששיעורו 250 גרוש . [ זוהי ] עדות בת תוקף וחוקית [ שנגבתה ] בפני התובע הנזכר . בעדותם לא נתגלה פגם חוקי ולכן עדותם בעניין זה התקבלה באורח חוקי . מאחר שהתאמת באורח חוקי הדבר שעסקה בו הראיה החוקית בפני מולאנא השופט של השריעה הוא פסק בהתאם לכך באורח חוקי והוא הודיע לתובע הנזכר , כי הואיל והתאמת כחוק שהוא אישר והודה בקבלת הסכום הנזכר והעיד על עצמו בעניין זה , הרי שהוא לא נותר זכאי [ לדבר מה ] מפרנסי היהודים ולא מההקדש שלהם בשל הסכום הנזכר , [ וזאת [ , מפני שהוא קיבלו בשלמותו . [ הקאדי ] אסר באורח חוקי על הסייד סלימאן הנזכר 2 במקור מצוינת שאריתה של מלה וכנראה פירושה "גם כן" ויעוד . " תעודה 1 35 ו מילולית : השאר שלהם , " ייתכן שהכוונה ל"שאר היהודים . "

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר