יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:162

הדואג' אבראהים המתאסלם , עוד מפקד יחידת היניצ'רים * בן קמיע האפוטרופוס החוקי על [ בנו ] היתום של אחיו עבד אללה , הסייד אבראהים אבן הסייד פח'ר מיופה הכוח החוקי מטעם אמו נדא בת מחמד אל רצאץ , החאג' עבד אללה אבן עבד אל רחמאן אל דמשקי , החאג' מוסא אבן מצטפא אל רצאץ * , השיח' ח'ליל אל ג'אעוני , אחמד בי בן החאג' רג'ב , לשעבר המביא הראשי [ לבית הדין , [ מצטפא אבן ח'ליל קדמוז , הסייד חסין אבן בדר אל דין קמיע , עבד אללה אבן עלאא אל דין סמום , הסייד סלאמה בן החאג' אחמד אל דקאק והחאג' עלי בן החאג' מחמד המחתסב , שהם מבין הנושים של עדת היהודים הספרדים המתגוררים בירושלים הנאצלה . [ כן הופיעו ] שאר הנושים של עדת היהודים הנזכרים בנוכחות שבתון בן אברהאם היהודי הפרנס של עדת היהודים הספרדים הנזכרים והאחראי עליהם ועל ההקדש שלהם . הם הגיעו להסכם עם שבתון הפרנס הנזכר מרצונם הטוב ובשביעות רצונם , שאם הרב אברהאם הגר בקונסטנטינופול הנצורה והאחראים על היהודים בקונסטנטינופול ישלחו להם שליש מהחובות אשר לזכותם בחובת עדת היהודים הנזכרים אזי הפרנס הנזכר ישלם להם זאת במזומן ארבעה חודשים מתאריכו [ של מסמך זה ] ובאשר לנתשלום ] שני השלישים [ הנותרים ] של החובות הרובצים עליהם לזכותם [ של הנושים הנזכרים לעיל ] יקבלו היהודים הנזכרים ארכה עד חלוף חמש שנים . הם חילקו לשיעורין את החובות אשר נותרו לזכותם בחובת היהודים הנזכרים למשך התקופה הנזכרת - כך שבכל שנה ישלמו להם חמישית מהחובות אשר לזכותם לאחר תשלום שליש מחובותיהם כפי שהוסבר לעיל . הנושים הנזכרים קיבלו באורח בר ציות והסכימו לחלק לשיעורין את חובותיהם למשך חמש שנים כך שבכל שנה ישלמו להם חמישית . הם הסכימו , הביעו את שביעות רצונם וקיבלו את העניין כולו באורח בר ציות . הם ביקשו לרשום זאת והדבר נרשם בתאריך 3 ב [ חודש ] ג'מאדא אל אולא שנת . 1125 י י 133 פרעון חוב גדול למוסלמים בכספי תרומה מאיסתנבול נ 80 / 209 ו82- י ] במושב בית הדין של השריעה [ ... ] בפני סיידנא ומולאנא חכם הדת הגדול [ ... ] השופט של השריעה אשר כתב ידו המכובד מופיע בראשו [ של המסמך הדומה לזה ] [ ... ] [ קרו הדברים הבאים [ : ביום תאריכו [ של מסמך זה ] הופיעו במושב בית הדין של השריעה הנאצלה האנשים הבאים : 01 הסייד מחמד אפנדי חכם ההלכה של הסיירים החנפים בירושלים מיופה הכוח החוקי מטעם אשתו הסיידה ראביה ח'אתון בת [ ... ] הסייד עבד אל לטיף 5 במקור : בלוב באשי . וראה לעיל , תעודה 129 226-222 ( חוב הקהילה הספרדית בסך 56 ו [?] זולטה לעזבונו של עלאא אל דין סמום 10 . ( האחראי לפיקוח על השווקים . וראה : 28 11 £ / 2 "Hisba " , במאי ג . 171 ולהלן , תעודות גגו , 217 , 181 ושם עוד . 6 ראה לעיל , תעודה 128 ושם עוד . ר במקור : "מחדר באשי 8 . " ראה להלן , תעודה גנ 9 . 1 ראה להלן , תעודה גגו . וראה תעודה / 259

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר