יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:198

65 ו פרעון עשירית מהחוב על פי הסדר הפריסה ננ / 22 וג [ 2 סיבת כתיבת המליכו האלה [ היא כדלהלן : [ במושב בית הדין [ ... ] בפני מולאנא וסיידנא [ ... ] אשר כתב ידו הנכבד מופיע בראשו [ של המסמך הדומה לזה ] י art [ קרו הדברים הבאים : [ הכספים שהיו מוטלים על עדת היהודים הספרדים המתגוררים בירושלים הנאצלה לזכות קבוצת אנשים , שזהותם ידועה , חולקו לפני תאריכו [ של מסמך זה ] לחלקים שווים למשך עשר שנים , כך שבכל שנה תשולם לנושים עשירית מכספם . ביום תאריכו [ של מסמך זה ] הופיעו הרב שועא פרנס עדת היהודים הנזכרים והאחראי על ההקדש שלהם וכן יעקוב הפרנס השני . הם ציינו בפני כבוד מולאנא וסיידנא השופט הנזכר של השריעה , כי הם שילמו לנושים את עשירית כספם עבור שנת תאריכו [ של מסמך זה ] שהיא שנת 142 ו . שמותיהם של הנושים , אשר חלקם קיבלו את עשירית כספם וחלקם יותר מאשר [ גובה תשלומי ] החלוקה , נרשמו בפנקס חתום בחותמו של מולאנא וסיידנא השופט הנזכר של השריעה . הרב שועא הנזכר ויעקוב הנזכר ביקשו לרשום זאת על פי [ גובה ] תשלומי החלוקה שלהם לנושים עבור שנת תאריכו [ של מסמך זה . הקאדי ] נענה לבקשתם , והדבר נרשם כדי שיהיה אימות לדברים שנאמרו ומשמרת למצב לאשורו בתאריך השליש האחרון של חודש שואל שנת 142 ו . ג 166 נסיונו של נרשה להתחמק מהסדר הפריסה [ 278 / 2231 הסייד עמר בן פאר הסוחרים פח'ר אל דין הידוע בשם 'אבן קארי שויכה * תבע את יאקוב , פרנס עדת היהודים הספרדים המתגוררים בירושלים הנאצלה . בתוכן תביעתו נגדו אמר , בי היהודים חייבים לו סכום ששיעורו 713 [ מטבעות ] זהב זנג'רלי י על פי מסמך הכתוב בכתב היהודים הנזכרים , וכי יאקוב הנתבע והרב שועא האחראים לעדת היהודים ולהקדש שלהם שילמו לו לפני שנה 504 [ מטבעות ] זהב זנג'רלי מתוך הסכום נשוא התביעה , ונותרו לזכותו בחובת עדת היהודים וההקדש שלהם 209 [ מטבעות ] זהב זנג'רלי . הוא דרש מיאקוב הנזכר את הסכום שנותר לזכותו . [ יאקוב ] נשאל על אודות העניין והודה בכל הסכום הנזכר שקיבל ממנו . הוא ציין , כי הסייד עמר הנזכר קיבל ממנו ומהרב שועא את הסכום המצוין לעיל בחלוקה לשיעורים תעודה 1 65 1 התעודה המקורית היתה נכתבת על ידי לבלר בית הדין , והקאדי היה כותב בראשה , כי הוא אחראי לכל הנאמר בה , או לפחות מערף את חותמו כדרך לאימות תקפותה . התעודה המקורית נמסרה על פי רוב לאדם שאליו נועדה והיתה דומה - ובעצם זהה כמעט - להעתק שלה שנותר בכרך הסג'ל , ובזכות כך הגיע לידינו . 1 ר 1 ביולי 729 ו6- ו ביולי 0 ג 7 ו . 17-8 j במאי . 1750 התעודה חתומה על ידי חמישה שופטים , וביניהם : אל חיאלדי מתורגמן ביה הדין והאחראי על פקידי בית הז ק . תעודה 1 66 ו במקור : -גינזלי , '' שהוא שיבוש של המלה 'זנג'רלי . " וראה לעיל , תעודה , 150 הערה . 4

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר