יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:207

האריג , מידי יאקובהפרנס לשעבר , ו 52 גרוש 1 , 500 ,- גרוש עדדי קיבל עבד אל רחים כמייצג את עצמו , כמיופה כוח וכאפוטרופוס , מהחוב של אביו עבד אל רחמאן אל עסלי , והוא הודה , כי קודם לכן הגיע לידיו ולידי מייפות כוחו ממחיר האריג , מידי יאקוב , ובכלל זה [ הסכום ] ששילם לסייד עבד אל כרים 541 גרוש ושליש [ גרוש ] ורבע גרוש תסכום זה ] הוא כל המגיע להם , הם העידו על עצמם , כי הם לא נותרו זכאים לדבר מה מאצלאן ואברהאם הערב , משני הפרנסים או משאר היהודים האשכנזים בשל 7 , 000 הגרוש אשר לזכות המוריש שלהם צאלח אפנדי אל עסלי , וכי כל אחד מהם קיבל את המגיע לו במלואו ובשלמותו מכלל הסכום המכר . [ אלה הם ] אישור והודאה בני תוקף וחוקיים ושני הפרנסים אישרו באורח חוקי [ את העניין . [ לאחר מכן , עם תום העניין , אישרו והודו הסייד מחמד בן הסייד יחיא מיופה הכוח החוקי מטעם אחותו הסיידה נעימה , אשר היתה אשתו של צאלח אפנדי ו [ שדבר ] היותו מיופה כוחה התאמת באורח חוקי על פי עדות השיח' סעד אל דין והשיח' עבד אללה אלירזאק , וכן השיח' עבד אל רזאק אל עסלי מיופה הכוח החוקי מטעם אשתו עאישה ח'אתון בת המנוח הסייד עבד אל רחים לשעבר פוסק ההלכה של ירושלים הנאצלה , אשר היתה אשתו של צאלח אפנדי ו [ שדבר ] היותו מיופה כוחה התאמת על פי עדות סעד אל דין אל עסלי ובדר אל דין בי המכירים אותה , וכן בדר אל דין עסלי מיופה הכוח החוקי של עפיפה ח'אתון בת המנוח שרפאני , אשר היתה אשתו השלישית של צאלח אפנדי ונשדבר ] היותו מיופה כוחה התאמת על פי עדות סעד אל דין עסלי ועבד אל רזאק , המכירים אותה כחוק , [ שלושת מיופי הכוח הנזכרים לעיל אישרו והודו , [ כי בעבר הן קיבלו את חלקן [?] מהאריג , שהוא מה שמגיע לשלוש הנשים , והוא המחיר [ המחושב ] מכלל הסכום המקורי ושיעורו 875 גרוש - לכל אחת 272 גרוש ושליש . הם העידו על עצמם כמיופי כוח , כי מייפות הכוח לא נותרו זכאיות לדבר מה מפרנסי היהודים האשכנזים בשל המגיע להן מכלל הסכום הנזכר . בהתאם לכך זוכה באורח חוקי חובם של פרנסי היהודים האשכנזים וחובם של היהודים האשכנזים מכל 7 , 000 הגרוש ליורשי צאלח אפנדי . [ הדבח נרשם בשליש השני של [ חורש ] רגיב שנת 2 ווו . 30-21 בדצמבר . 1700 וראה לעיל , תעודות 127 ר , 133 ולהלן תעודה ו . 18 כן ראה תעודות 290 / 203 ( במסגרת תביעה בין יורשי צאלח אפנדי בנוכחות חיים [ י ] הפרנס הקודם של הספרדים עולה , כי היהודים פרעו למנוח חוב של 2 ו מטבעות זהב טרלי 93 / 208 ;( ( חוב בסך 184 ' / גרוש של העדה האשכנזית לעזבונו של מחמד צאלח בן עבד אל רחים צילבי אל עסלי 7-6 / 216 ;( ( חוב של הקהילה הספרדית בסך 100 גרוש ושל העדה האשכנזית בסך 850 גרוש לעזבונו של עבד אל רחים בן עבד אל רחמאן אל עסלי 72-71 / 227 ;( ( יורשיו של עבד אל רחים אל עסלי תבעו את יאקוב הפרנס ושמואל האחראים על היהודים הספרדים בטענה שהם חייבים למוריש שלהם 5 ז 2 גרוש . יאקוב טען , כי בעבר הם תבעו את שועא הפרנס הקודם על חוב של 235 גרוש , והוכח שהוא קיבל מידי חיים הפרנס דאז 10 גרוש ונותרו לזכותו 225 גרוש שהועברו ליורשים . הפרנס הציג מסמך זיכוי והתביעה נדחתה . ( ראה גם חובות נוספים של הקדש האשכנזים בתעודות 175 / 201 ( במסגרת כינוס עזבונו של מחמד בי אל הארוש הסיפאהי צוין חוב העדה האשכנזית בסך , 500 ז זולטה 286 / 202 ;( ( במסגרת התחשבנות בין אפוטרופוס לבין קטין צוין שהאשכנזים חייבים לו סך 60 גרוש עדדי S 711201 ;( ( חוב של אצלאן בן שמואל פרנס האשכנזים לקטין יונס אבן מוסא אל מערטמהנ [? בסך 92 גרוש עדדי ר 14 גרוש נוספים ריבית 378 / 202 ( חוב של אצלאן הפרנס האשכנזי לקטינה פאטמה בת החאג' עבד אל חק אל זאעי [>] בסך 50 גרוש עדדי ועוד 7 ' / 2 גרוש ריבית . הפרעק נדחה לשנה מאוחר יותר / 205 ;( 255-254 ( במסגרת כינוס עזבונה של הקטינה צפיה בת אבראהים אל הנדי צוין חוב האשכנזים בסך 400 גרוש וריבית בסך 70 גרוש 164 / 206 ;( ( במסגרת כינוס עזבונה של לטיפה בת החאגי מחמד אל סודןן [? צוין חובה של העדה

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר