יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:188

הם קיבלו באורח חוקי את הסכום הנזכר בשלמותו בנוכחות [ הצדדים ] ובעדות ראייה . אחמד בשה המלווה הנזכר נתן להם ארכה חוקית [ להחזיר ] את כל הסכום הנזכר עד חלוף ארבעה חודשים מראשית חודש תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו . אחמד בשה הנזכר ביקש ממולאנא וסיידנא השופט הנזכר של השריעה להעתיק את אשר נרשם במשמרת למצב לאשורו ובמסמך לעת הבקשה והדרישה . [ הדבר ] הועתק בראשית חודש שואל שנת 38 ו ו . 159 פריסת חובות על פני עשר שנים בהסכמת הנושים [ 527 / 221 ] בפני מולאנא וסיידנא [ ... ] זכריא אפנדי , ישמרו האל יתעלה . צו סולטאני נאצל [ ... ] הגיע באמצעות [ ... ] מצטפא אע'אי הממונה על עניין זה מטעם הסולטאנות הנעלה ותאריכו השליש הראשון של חודש שואל שנת 138 ו . [ הצו ] מופנה אל [ ... ] החאג' אסמעיל פאשא מושל 3 דמשק , ירושלים הנאצלה , עזה ושכם והממונה על שיירת עולי הרגל הסורית [ ... ] ו [ זהו ] תוכנו של הצו הנאצל : עדת היהודים הגרים בירושלים הנאצלה הציגו את מצבם בפני השער העליון 5 באומרם שהם מתפרנסים מכספי הצדקה והנדרים המגיעים אליהם . בהתאם לצרכים הם לוו מאנשים [ סכומי ] כסף כריכי . /! בכל שנה גדלה הריבית המוטלת עליהם והריבית מתוספת לקרן . מוטלים עליהם חובות רבים ואין ביכולתם לפרוע את כל החובות המוטלים עליהם בבת אחת . הם ביקשו מאתנו [ להוציא ] צו נאצל המורה על חלוקת כל החובות המוטלים עליהם בשיעורים שווים לעשר שנים . כאשר יגיע אליהם [ כסף ] מארצם ישלמו לנושים עשירית מכספם בכל שנה . כאשר יגיע צוונו הנאצל , יש לפעול על פיו ובהתאם לתוכנו . אל למישהו להפר את צוונו הנאצל . יש לסמוך על הסימן 6 הנאצל וכן על הדברים המתחייבים ממנו . [ זהו ] צו נאצל מתאריך השליש השני של חודש גימאדא אל אאודתה ] שנת תאריכו [ של מסמך זה ] 7 ותוכנו ; יש לחלק את החובות המוטלים עליהם בשיעורים שווים לעשר שנים . שני הצווים הנאצלים הוקראו בשלמותם בנוכחות [ ... ] כבוד [ חאג' אסמעיל פאשא ] הנזכר לעיל ובנוכחות האנשים הבאים : [ ... ] הסייד מחמד אפנדי פוסק ההלכה 8 החנפי , [ ... ] הסייד מחי אל דין אפנדי הממונה על הצאצאים הנאצלים של הנביא בירושלים , 2 3 ביוני . 1726 תעודה 59 ו 1 שם תואר שצורף בדרך כלל לקציני צבא בעלי מעמד . וראה -2 2 "Agha " , Eft . ו ו ביוני . 1726 ג במקור : "מדואפט . "' על נסיונות קודמים של קהילות ישראל בגולה להגיע להסדר תשלום חוב זה ראה . שוחט , שלוש אגרות , עמי . 245-240 על התארגנות ועד פקידי קושטא לחילוץ הקהילה היהודית מחובותיה ראה : ברנאי , יהודי ארץ ישראל , עמי ; 158-129 בניהו , קהל אשכנזים , עמי קבדו-קסב . 4 במקור : ימיר אל חגי אל שאמי . " וראה לעיל , תעודות , 25 הערה 5 ותעודה , 10 « הערה נ . 5 במקור -. " סדה י סעאדתנא 6 . ' במקור : עלאמה 11-2 7 . " בפברואר . 1727 וראה להלן , תעודה 8 . 160 במקור . "מפחי 9 . " במקור : נקיב אל סאדה אל אשראף .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר