יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:216

טור [ החובות במטבעות ] גרוש עדדי : חוב לגברת פאטמה אם שיח' חסין אל לטפי ; 330 חוב לסייד עיסא אבן ע'נים ; 180 חוב ליורשי החאג' עבד אל קדים טוקאן ; 630 9 חוב נוסף על פי שטר חוב בידי יורשיו של עבד אל קדים טוקאן 1 , 080 י שטר חוב נוסף בידי יורשיו של עבר אל קרים טוקאן ; 700 חוב לנסלי אשת עבד אל קדים ; 450 חוב לסייד חסן אבן עבד אל נבי מפקד היניצ'רים 1100 חוב לרג'ב [ ... ] יי ע'נים ; 660 חוב ליורשי החאג' מראד הבורסקאי ; 966 חוב ליורשי הסייד קאסם בי המתורגמן לשעבר 2 ; 7 , 400 י חוב ליורשי ע . זד בן מפקד היניצ'רים ; 240 י חוב לעבדה מפקד היניצ'רים זנכל ואחיו 1127 חוב לג'אבר אבן כמאל אל רעאץ ; 37 14 חוב לאשת השיח' עאני אל צלאחי 2 \ n vstti לסייד אחמד אל דאודי : 120 חוב ליורשי עבד אללה אע'א בן עבד אל כרים הקצין : 160 16 חוב ליורשי עור ובכרי ; 30 חוב לחאג' יוסף זלאטימה ; 500 חוב לחמיד אבן אחמד בי המתורגמן 7 ; 9 , 375 י חוב לאלפיה בת החאג' סעדא 150 י חוב לשיחי ח'ליל [ אל ] ג'אעוני ; 600 חוב לסייד חסין קמיע 8 ; 1 , 150 י חוב לאשת הסייד שעבאן אל שעבאני ; 130 חוב לסיידה נסב בת צאלח אפנדי אל עסלי 9 727 . 5 ו חוב לסיידה שריפה בת צאלח אפנדי אל עסלי 727 . 5 חוב ; ; לסיידה עליה בת צאלח אפנדי אל עסלי : 1727 . 5 חוב לסייד עמר אבן סעודי 209 י חוב לסייד aK tpnK אבן הסייד פח'ר 120 ו חוב לשיח' חסן אל מאורדי ! 1 , 320 חוב לסייד צלאח אל דין אבן עת'מאן חלאוה ; 330 חוב לסייד מחמד אל אמאם ; 200 חוב לאשת הסייד מחמד אל אמאם ; 1 , 000 חוב למוסא אבו אל פטאיר ; 295 חוב לילדי השיח' כמאל עפנה ; 745 חוב לעבד אל מעטי אל עסלי ; 420 חוב לגברת פח'רי בת צאלח אפנדי ; 600 חוב לשיח' עבד אל תאק אל עסלי 11 , 480 חוב לחאג' אסמעיל אל נשאשיבי ; 351 חוב לשמס אל דין אל ענבוסי ; 38 י חוב לעביד עמר r 180 חוב לצאלח אל נמרי ; 442 חוב למחמד אבן נמרי ; 45 חוב למחמד נמר 1120 חוב למחמד נמר 1100 חוב ליורשי החאג' קוידר אל מעצראני ; 2 , 200 22 חוב למונה הזקנה בת קבלאן ; 70 חוב לאסמאעיל אפנדי שיח' הר הבית" ; 60 חוב ליורשי החאג' חסן סמאן ; 496 24 חוב לאשת החאג' חסן סמאן 1130 חוב לגברת מרוא בת אחמד בי המתורגמן 7 ; 625 ו חוב לגברת פאטמה בת אחמד בי המתורגמן ; 300 חוב ליורשי עבד אל רחמאן אל עסלי ; 1 , 650 חוב ליורשי הסייד עבד אל לטיף אפנדי ; 3 , 000 חוב ו 2 ראה תעודה 109 / 224 ( שמס אל דין אישר , כי קיבל משמואל נכרי היהודי סך של 25 גרוש שהיו בחובת הקהילה . ( 8 מכאן והלאה הסכומים בגרוש עדדי . 9 ראה לעיל , תעודות 32 , 129 ל , 133 ר , 177 ולהלן תעודה 10 . 217 במקור : 'בלוכ באשי , " שהוא מפקד יחידת יניצ'רים ששמה "בלוב" שמנתה 10 חיילים . וראה לעיל , תעודה 3 גו ושמ עוד . ו 1 מלה לא ברורה . 12 על חובות הקהילה היהודית לקאסם בי ויורשיו 22 פירושו : 'עוצר השמן . וראה תעודות 32 / 220 ( חוב העדה האשכנזית לעזבונו של קוידר בסך 70 גרוש ;( ו 229 / 22 ( במסגרת פירוט הכנסותיהם והוצאותיהם של יתומי קוידר הקטינים מאוזכר חובה של העדה הספרדית בסך 350 גרוש / 227 ;( 219-218 ( יורשיו של קוידר אישרו , כי קיבלו את המגיע להם מעזבון מורישם שהיה בחובת היהודים הספרדים וחולק בתשלומים ל 10 שנים , דהיינו , 500 גרוש עדדי , ובזה נפרע החוב כולו . ( ראה עמי 13 . 239-226 ראה לעיל , תעודה 14 . 133 פירושו : אומן שמלאכתו ציפוי בעופרת . 15 המספר איננו ברור . 16 במקור : -גיורבאגיי . 17 ראה לעיל , תעודה 62 ו . 18 וראה תעודה 14 / 228 ( הסייד חסן זיכה באופן סופי את חובה של הקהילה לו 19 . ( ראה לעיל , תעודה 127 ושם עוד . 20 במקור : "סח . " 23 האחראי על כלי הקודש שהיו ממונים בהר הבית . 24 פירושו : סוחר שמן 25 . " ראה תעודה 79-78 / 242 ( איזכור חובה של הקהילה האשכנזית ללא ציון גובהו במסגרת הסדר חלוקת עזבונו של עבד אל רחמאן . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר