תוכן עניינים

עמוד:י

. 4 משכירי בהמות משא . 5 339 צורפים . 6 342 סנדלרים . 7 344 חייטים . 8 345 בנאים . 9 346 מוכרי תבלינים 348 . 10 סוחרים . 11 349 קצבים ושוחטים . 12 350 טוחנים . 13 354 צבעים 354 כו . חובות . 1 355 חובות כספיים שונים 355 . 2 חובות בעבור סחורות . 3 366 מישכון תמורת חוב . 4 377 כליאה כדרך לכפיית פרעון חוב 385 כז . פקדונות 391 כח . חכירה ושכירות . 1 395 השכרה ושכירות 395 . 2 שכירת נכסים ושיפוצס . 3 407 "דמי שכירות ראויים" 415 כט . נכסי דלא ניידי : קניה , מכירה ושותפות . 1 420 קניה ומכירה מוחלטת . 2 420 מכירה על-תנאי " ) ביע ופא . 3 438 (" שותפות עם מוסלמי 443 ל . פגיעות בנכסי שכנים בין יהודים למוסלמים 445 לא . הקדש 449 לב . שיפוץ מבנים ציבוריים ופרטיים 451 חלק חמישי : מעמד משפטי : אישה , משפחה לג . אישה ומשפחה . 1 461 נשואין וגרושין 461 . 2 מוהר , דמי מזונות ושאר זכויות האישה 465 לד . אפוטרופסות 471 לה . ירושות 473 ו . עזבונות וניהול עזבונות . 2 473 הצהרות שווא 487

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר