י. מסים והיטלים שונים

י . מסים והיטלים שונים י . 1 / מסים והיטלים שונים תחת שמות שונים ובתואנות שונות נגבו מיהודי ירושלים מסים , שחלקם נועד לבעלי שררה וחלקם לכלי קודש ולהקדשים מוסלמיים . מסים אלה נגבו בעיתוי קבוע ( למשל , לרגל שני החגים המוסלמיים העיקריים - חג סיום צום הרמדאן וחג הקורבן ) ובשיעורים קבועים . לעתים אף היתה הבחנה בין ספרדים לאשכנזים , שהעידה על הגודל היחסי השונה של שתי העדות מתחילת המאה ואילך . יתירה מזאת , בהופיעה כמה עשרות שנים לאחר , 1720 יש בהתייחסות המפורשת ליהודים האשכנזים כמעלי מס כדי ללמדנו שלא זו בלבד שלא כל האשכנזים נעלמו מירושלים , אלא שזו מציאות שהיתה מוכרת על ידי השלטון העות'מאני ועל ידי השכנים הערבים ( תעודות 115 , 112 והערות . ( המסים שולמו לעתים בעין , למשל , מס הסוכר , שנקרא על שם גושי סוכר שנהגו היהודים לתת למוסלמים לרגל חגיהם ( תעודות , ( 120 , 119 , 112 , 111 אך בדרך כלל שולמו בכסף ( כך מסים "מיוחדים" ששולמו לרגל חגיהם של היהודים , וכך רוב המסים שהועלו באורח סדיר וקבוע לאוצר . ( לעתים שולמו המסים לנכבדים מוסלמים , שחכרו את הזכות למקור הכנסה קבוע ובטוח זה מן ההקדשים השונים ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי