יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:218

זהב טרלי , י מתוכם 3 , 400 [ מטבעות ] זהב לנזכר ו 200 [ מטבעות ] זהב הנותרים על שם נשות קרוביו של התובע . הסכום הנזכר , נשוא התביעה , הוא ירושה מאביו השיח' עבד אללה . [ השיח' חסין ] הציג מסמך הכתוב בעברית . [ המסמך ] הוקרא ובתוכנו נמצא , כי פרנסי היהודים האשכנזים לוו את הסכום מהשיח' עלי הנזכר , אולם במסמך לא היה הרישום שהקדש היהודים הספרדים חייב סכום זה . התובע הנזכר לא אישר את דבריהם בעניין זה ודרש מהם את הסכום . [ היהודים הנזכרים לעיל ] נשאלו על אודות העניין והכחישו את העניין כולו . הם ציינו , כי הסכום הנזכר הזה אינו בחובת הקדש היהודים הספרדים . התובע הציג מסמך נוסף . [ המסמך ] נקרא במושב בית הדין ובתוכנו נמצא , כי פרנסי היהודים הספרדים ופרנסי האשכנזים קיבלו מהשיח' עלי [ סכום כסף , [ וכי שתי העדות ערבות ואחראיות זו לזו בכסף ובחבות . תאריכו של המסמך הוא שנת 19 ו 2 . 1 אז הודיע מולאנא השופט של השריעה לשיח' חסין התובע , כי היות שהוא לא תבע מישהו מסוים מעדת היהודים על ערבות לקבלת הסכום , הרי שתביעתו סתמית * , וכי מקבל הכסף נפטר , תביעתו אינה בת תוקף ואין לחייב את הנזכרים בשבועה . [ היהודים הנזכרים לעיל ] הציגו פסק הלכה נאצל מטעם [ ... ] הסייד מחמד אפנדי פוסק ההלכה הנוכחי של הסיירים החנפים בירושלים הנאצלה ותוכנו : מה דעתו של מולאנא שיח' אל אסלאם במקרה בו זיד תבע את מיופה כוחם של היהודים הספרדים הנקרא פרנס בטענה , כי המוריש שלו ח'דר נתן לעדת האשכנזים ולפרנסים הקודמים סכום מסוים [ וזהו ] חוב מלפני 30 שנה ; הפרנס הנוכחי הכחיש את הנתינה והחוב ורצה להשביע את מיופה הכוח והרב או מישהו שמנהל את ענייני היהודים על פי ייפוי כוח , האם יש להתחשב בדברי זיד התובע בדבר השבעת הפרנס הנחשב למיופה כוח או שמא הרב או שמא מישהו שמנהל את ענייניהם על פי ייפוי כוחי וכיצד יישבעו או האם שבועתם מותרת בעוד שהם לא היו בזמן התשלום והנתינה ? [ התשובה [; בהתאם לטענות אלו אין מי שטוען או אומר שיש להשביע מיופה כוח הנקרא פרנס או אפוטרופוס , אלא אם כן הוא יורש או נאמן ממונה על הקדש . זאת , היות שכל אחד מהם מקבל על עצמו את ההתחייבות 4 כלפי זולתו . הואיל ואסור לאף אחד מהם לתת אישור על מה שקרה ונהואיל ] וכל מי שאסור לו לתת אישור , הרי אישורו אינו תקף בעניין מי שפעל עבורו ואינו יכול להישבע , אשר על כן לא יישבעו מיופה הכוח הנקרא פרנס , לא הרב ולא אף אחד המנהל את ענייניהם על פי ייפוי כוח , וזהו המצב . והאל הוא היודע יותר מכול . בהתאם לתוכן פסק ההלכה המצוין אסר מולאנא וסיידנא השופט הנזכר של השריעה באורח חוקי על התובע הנזכר להתנכל בשל זאת לנתבעים ולשאר עדת היהודים והקדשם . [ הדברו נרשם ב 14 ב [ חודש ] רביע אל ת'אני שנת . 1152 ג במקור ; "מג'הולה , " שפירושה , "אין לה זהות , " תעודה 1 82 ו מילולית : "מסוג טרלי וראה לעיל , תעודה 0 נו , הערה 4 2 . 4 באפריל 22-1707 במארס 708 ו . כלומר , שאינה נגד אדם מסוים . 4 במקור : "עקד , " כלומר , "הסכם 21 5 . " ביולי 9 ג . 17

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר