יג. חובות הקהילה היהודית להקדשים מוסלמיים

עמוד:242

207 הקדש מוסלמי הלווה בריבית לקהילה ; 157 / 214 ] סיכום ] בכתב מינויו של מוסלמי לנאמן הממונה על הקדש כיפת הסלעי הנמצא ברחבת הר הבית נקבע , כי שכרו ישולם לו מתוך כספי הריבית שגובה ההקדש על הכספים שלוותה ממנו עדת היהודים הספרדים בירושלים . הדבר נרשם ב 23 בחודש שואל שנת 132 ו . נ 208 חיוב לשלם חלק מריבית על חובות להקדשים נ 6 ו [ 4 / 2 כתב בי דין זה הועתק בהיתר חוקי בתאריך 20 ב [ חודש ] רג'ב שנת . 1133 י בדר אל דין בי בן המנוח סעד אל ז ין צ'לבי אל עסלי תבע את שמואל , פרנס היהודים הספרדים המתגוררים בירושלים הנאצלה , הנוכח עמו במושב בית הדין . [ בדר אל דין ] הוא הנאמךהממונה הנוכחי על הקדש המנוח מוסא פאשא , הקדש המנוח עלי פאשא , לשעבר מושל 2 ירושלים הנאצלה , הקדש המנוח ח'לילנ [? עלי אע'א , לשעבר מושלג ירושלים הנאצלה , והקדש המנוח אחמד אע'א , וההקדשים [ הללו ] נמצאים בירושלים הנאצלה . בנוסח תביעתו נגרו אמר , כי הקדש היהודים הספרדים חייב להקדשים הנזכרים על פי כתב בי דין מתאריך 13 ב [ חודש ] שואל שנת * 1084 סכום ששיעורו 600 גרוש עדדי , ושוויו של כל גרוש הוא 30 מטבעות [ כסף ] מצריות . הוא הציג את כתב בית הדין ובתוכנו נמצא , כי 600 הגרוש הנזכרים הם בחובת הקדש היהודים הספרדים , והוא מהתאריך הנזכר . [ כתב בית הדין ] הוקרא בשלמוועו . [ הנאמן-הממונה דרש מהנתבע הנזכר שמואל הפרנס הנזכר 10 גרוש מהריבית 5 של הסכום הנזכר לשנת תאריכו [ של מסמך זה ] וביקש לשאול אותו היהודים הספרדים בסך 200 זולטה להקדש עלי אל טואשי , חוב הנושא ריבית של 20 זולטה לשנה . הנאמךהממונה על ההקדש אישר בנוכחות ח'דירה , מתורגמנם של מיופה הכוח של הקהילה , כי הוא קיבל 110 זולטה מתוכם ונותרו לזכותו עוד 90 זולטה מהקרן ו 0 ו זולטה מהריבית . דהיינו , עוד 100 זולטה . מאוחר יותר הוא קיבל 20 זולטה נוספים . ( תעודה 207 1 במקור : "אל קבה,- כלומר , -הכפה,- שהוא קיצור של -קבת אל סחירה , " כלומר : כיפת הסלע . 2 במקור : "רבת . " ג 28 באוגוסט . 1720 וראה תעודות 14 / 221 ( במסגרת מינוי נאמן ממונה על הקדש ואפי זאדה אל כאתב צוין חובם של היהודים הספרדים כבסיס לתשלום משכורתו של הנאמךהממונה : מטבע כסף מצרי אחד ליום 567 / 221 ;( ( יעקוב הפרנס הספרדי שילם 50 גרוש עדדי שהם 75 זולטה לבעל התפילה של מסגד אל אקצא כמועסק בחצי משרה בהקדש כרד בירם 37 / 229 ,- ( ( הנאמן הממונה השני של הקדש כרד בירס אישר כי קיבל מיאקוב ויאסף פרנסי הספרדים 00 ו נדוש אסדי . 50 מתוכם לקוראים בקוראן ר 50 לנאמן הממונה 75 / 242 ;( ( במסגרת מינוי שוער למסגד אל אקצא אל ספלי ערן תשלום חלק ממשכורתו מהריבית שהוטלה על העדה הספרדית כחלק מפרעץ חובם להקדש 109 / 255 ;( ( במסגרת מינוי שני מוסלמים לתפקיד בעלי התפילה במסגד אל אקצא צוין חובם של היהודים הספרדים בפרעון משכורתם בהיקף של שליש משרה . ( תעודה 208 ו 17 במאי . 1721 2 במקור : -מחאפט . " ג במקור : "מתסלם . 20 4 בינואר 5 . 1674 במקור : -רבת.-

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר