יב. חובות הקהילה היהודית לקאסם בי מתורגמן בית-הדין וליורשיו

עמוד:236

הכספיות ש [ היו ] ביניהם פרט לשטר החוב הכתוב בכתב היהודים לזכות הסייד קאסם והוא אינו כלול בחישוב זה . [ הסייד קאסם ] דחה את מועד פרעונו עד חלוף שנה שלמה מראשית [ חודש ] מחרם שנת תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו . כל היהודים הנזכרים ערבו והיו אחראים זה לזה על כל הסכום ועל כל חלק ממנו על פי היתר שנתן כל אחד מהם לשני . לאחר מכן העידו היהודים הנזכרים על עצמם , כי אין הם זכאים לתבוע , לחלוק או לנדרוש ] זכות כלשהי מבין שאר הזכויות החוקיות מהסייד קאסם בי הנזכר בשל הבתים אשר קנה הסייד קאסם בי מעדת היהודים , [ הבתים ] הנמצאים בשכונת היהודים . כמו כן העיד הסייד קאסם בי על עצמו , כי אין הוא זכאי לזכות כלשהי מעדת היהודים פרט לשטר החוב , והסכום הנזכר לעיל אינו כלול בכלל והוא שנותר לזכות הסייד קאסם בחובת היהודים . [ הדברן נרשם בראשית [ חודש ] מחרם שנת 133 ו . 201 הודאה בחוב ליורשים [ 174 / 215 ] מוסא בי מיופה הכוח מטעם אביו של חמיד אל דין בי האפוטרופוס על יתומיו של הסייד קאסם , השיח' תאג' אל דין מיופה הכוח מטעם עפיפה בת הסייד קאסם , החאג' ח'ליל מיופה הכוח מטעם צאדקה בת הסייד קאסם והשיח' מוסא מיופה הכוח מטעם בנו הסייד חסאם תבעו את האנשים הבאים : מוח'אס פרנס היהודים הספרדים , הרב שמואל בן אברהאם , אבראם בן איסאק , אבראם בן עזרא , יפים בן אבראם , ראויר בן איסאק , איסאק בן נאתאן , איליא בן פרחיי וחיים בן שמואל בטענה שהם חייבים לסייד קאסם המנוח , 000 ו גרוש אסדי בהתאם לשטר חוב . [ הקאדי ] שאל אותם והם הודו שסכום זה הוא בחובת ההקדש שלהם והם חויבו [ בכך . הדבר נרשם ביום שלישי 25 בחודש ד'ו אל חג'ה שנת . [ 1134 202 יורשים מתפשרים בתביעתם לפרעון חוב ,-120 / 218 ] סיכום ] יורשיו השונים של הסייד קאסם בי שהיה מתורגמן בית הרין תבעו את מוח'אס , פרנס עדת היהודים הספרדים שבירושלים , בטענה , שהיהודים וההקדש שלהם חייבים למנוח 5 , 500 גרוש אסדי . הפרנס הכחיש את החוב והתובעים לא הצליחו להוכיח את טענתם . ג 2 בנובמבר . 1720 וראה תעודות 10 / 212 ( ראשי העדה הספרדית i הרב אברהאם בן דאויד , הרב p : n בן יאמין , הרב רפאיל בן , [?] pmv הרב איסק , הרב סלמון בן שמואל , שמואל כסמה [ י , [ מוסא בן איסאק , דאויד בן מרדחיאי , יאקוב בן איסאק , ורבנים נוספים אישרו כי הם חייבים לקאסם 3 , 700 גרוש 16 / 215 ;( ( שמואל פרנס הספרדים חויב לשלם לקאסם 100 גרוש מתוך כספי הקוץ שבחובת הקהילה . ( תעודה 1 201 ייתכן שהכוונה לאליהו פרחי . וראה עליו ברנאי , יהודי ארץ ישראל , עמי 6 2 . 180 באוקטובר . 1722

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר