יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:179

נתן לו את שטר החוב , אולם הוא לא התיר לתובע להיות ערב לו בפני איש כלשהו . התובע אישר , כי הנתבעים לא התירו לו להיות ערב לפרנס . אז הודיע לו השופט של השריעה , כי הואיל והוא אישר שהם לא התירו לו לתת ערבות , ובהערכה שהוא שילם את הסכום למצטפא אע'א הרי שאין לו זכות לתבוע אותם . [ זאת [ , היות שהם לא התירו לו [ לעשות כן ] בהתאם לאישורו בעניין זה . [ הקאדי ] אסר עליו להתנכל להם בשל כך , היות שהוא שילם זאת בלי היתר של הפרנס ובלי היותו מיופה כוחו של מצטפא אע'א . כמו כן [ פסק pixpn שאל לו להתנכל לפרנס והוא אסר עליו להתנכל לו ] . הדבר נרשם ביום ראשון 14 בחודש ג'מאדא אל אולא שנת 132 ז . [ 45 ו חוב הקהילה לקצין צבא [ 105 / 215 ] עלי צ'לבי אבן מצטפא אע'א מפקד הסיפאהים י של ירושלים הנאצלה תבע את מוסא בן אסראיל ושועא בן רפאיל באומרו , כי עדת היהודים ושני הפרנסים של עדת היהודים הספרדים חייבים לו 1 , 000 גרוש . הוא דרש זאת משניהם . [ הקאדי ] שאל אותם והם הודו בסכום [ שהוא ] בחובת הקדש היהודים . [ הדבר נרשם ביום שישי 4 בחודש שעבאן שנת 133 ו . [ 146 תביעת ערב לחובם של הפרנסים [ 126 / 215 ] עלי בשה אל חסיני תבע את מוסא בן זקן השכונה . בתביעתו נגדו אמר , כי הוא ערב ליהודים , לשני הפרנסים , על 1 , 600 זולטה . הוא ערב ליהודים בכסף ובחבות . הוא [ עלי בשה ] זכאי מתוך סכום זה ל 50 ו זולטה . [ מוסא ] נשאל והודה בערבות בכסף ובחבות והוא חויב כחוק ] . הדבר נרשם ביום ראשון 4 בחודש מחרם שנת . [ 1 134 24 3 במארס . 1720 תעודה 145 ו במקור : "מיר אלאי . " 31 2 במאי . 1721 ראה להלן , תעודות 47 ו רג . 15 וראה גם תעודות 345 / 202 ( חוב של פרנס הספרדים לשתי אחיות , בנותיו של השיח' שעבאן אל דסיני ] בסך 40 גרוש קרן ו 6 גרוש ריבית מוסווית . הפרעון נקבע לשנה לאחר מכן 377 / 202 ;( ( חוב של חיים הפרנס הספרדי לבתו של השיח' אבראהים אל מע'רבי בסך 200 גרוש pp ר 30 גרוש ריבית . הפרעץ נדחה לשנה לאחר מכן 39 / 215 ;( ( תביעה של צאלח בשה בן עת'מאן בן עלאא אל דין נגד שועא הפרנס הספרדי על חוב של 42 זולטה . הפרנס הודה וחויב . { תעודה 146 ו במקור : שיחי אל חארה 25 2 . " באוקטובר ו . 172 וראה תעודה 2 J 5 / 2 J 0 ( מוסא הנזכר לעיל זיכה את חובה של הקהילה הספרדית לו . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר