יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:184

הנאצלה סכום ששיעורו 840 זולטה , וזאת בהתאם לכתב בי דין חוקי מתאריך השליש האחרון של [ חודש ] ד'ו אל קעדה שנת . 1130 בעקבות זאת הופיע ביום תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו במושב בית הדין של השריעה החאג' מחמד אע'א . הוא אישר והודה , כשהוא במצב הנחשב לחוקי , כי הגיעו אליו והוא קיבל באורח חוקי 340 זולטה מתוך הסכום הנזכר והוא קיבלם באורח חוקי מידי מוח'אס בן שמואל הפרנס הנוכחי של עדת היהודים הספרדים בירושלים הנאצלה . מתוך הסכום הנזכר נותרו 500 זולטה שלגביהם הוא [ החאג' מחמד ] ערך עמו נעם מוח'אס ] הסכם מעאמלה . החאג' מחמד מכר לו פגיון כסף ב 100 זולטה והוא קיבל את הפגיון לידיו בנוכחות [ הצדדים ] ועדות ראייה . סך הסכום ששיעורו 600 זולטה נהיה בחובתו של מיח'אס הפרנס , של עדת היהודים ושל ההקדש שלהם לזכות החאג' מחמד הנזכר . חאג' מחמד הנזכר דחה באורח חוקי את מועד פרעון הסכום הנזכר שבחובת מיח'אס הפרנס ער חלוף שנה שלמה מראשית [ חודש ] ג'מאדא אל ת'אני [ ה ] שנת תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו . [ הדברן נרשם בשליש האחרון של חודש ג'מאדא אל אאח'תה ] שנת 5 . 1154 153 פרעון חוב לאיש צבא [ 317 / 217 ] בפני מולאנא [ ... ] עבד אל רחמאן אפנדי [ ... ] עדת היהודים הספרדים המתגוררים בירושלים הנאצלה היו חייבים סכום ששיעורו 1 , 050 זולטה לתפארת [ ... ] עלי צ'לבי בן המנוח מצטפא אע'א , מפקד הסיפאהיםי הנוכחי בירושלים הנאצלה . [ סכום זה ] הוא מחירה של חבילת סבון אשר החאג' ח'ליל אל דג ] ' א ] ני מכר לעדת היהודים ואחר כך עלי צ'לבי הנזכר שילם את מחירה לחאג' ח'ליל עבור חובם של היהודים בהתאם להודאת היהודים והודאת החאג' ח'ליל על קבלת * [ סכום ] זה לידיו מידי עלי צ'לבי . בעקבות זאת הופיע ביום תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו במושב prnTra של השריעה הנאצלה עלי צ'לבי הנזכר והוא קיבל לידו באורח חוקי ממיח'אס פרנס עדת היהודים הספרדים בירושלים הנאצלה סכום ששיעורו 1 , 050 זולטה בנוכחות [ הצדדים ] ועדות ראייה , שהם מחירה של חבילת הסבץ המצוינת לעיל . בהתאם לכך זוכתה באורח חוקי ובדרך חוקית חבותו של מיח'אס הפרנס הנזכר וחבותו של יאקוב לבלר היהודים מהערבות , אשר נתנו לסכום הנזכר בהתאם לרישומי בית הדין , וכן חבותה של עדת היהודים , זיכוי של קבלה ופרעון . לאחר מכן החזיר עלי צ'לבי הנזכר למיח'אס במושב 25-16 2 באוקטובר 3 . 1718 במקור נשמטה האות "מ ונכתב 'עאמלה במשמעות דלעיל שעניינה הסכם כספי הכרוך בתשלום ריבית על דווב נתץ . 1 » 4 במארס 16-7 5 . 1722 באפריל . 1722 וראה לעיל , תעודה 149 ושם עוד . וראה תעודה 120 / 228 ( דאוד אבן סלימאן p / c ציאם מהכפר סלואן אישר כי אביו קיבל מהקהילה היהודית 550 גרוש שתבע אותם ממנה . ( תעודה ג 1 15 במקור : "מיר אלאי 3 י 2 . * מילולית : -הגעת .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר