יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:181

בהתאם לרישומי בית הדין מתאריך חודש תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו . [ חסן אישר [ , כי סכום זה הגיע אליו בשלמותו ובמלואו מהפרנסים . חסן בטבוט כמייצג את עצמו וכמיופה הכוח של אשתו וכן ח'ליל הנזכר העידו על עצמם , כי הם אינם זכאים מהפרנסים הנזכרים או מעדת היהודים הספרדים בשל 265 הגרוש לזכות כלשהי , תביעה , בקשה , כסף , זהב או עסקה חוקית כלשהי . הם זיכו באורח כולל את חבותם של הפרנסים , של עדת היהודים ושל ההקדש שלהם מכל התביעות , הדרישות והשבועות המחייבות במצבים השונים מאז ועד יום תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו . [ אלה הם ] אישור , הודאה ועדות בני תוקף , חוקיים ומקובלים כחוק . [ הדבר ] נרשם ב 5 ב [ חודש ] רג'ב שנת 133 ו . 149 הסדר פרערן חוב בתשלומים 9 * r man , תפארת הנכבדים והמכובדים החאג' מחמד בן המנוח החאג' צאלח הנדיה התאמת , שמוסא ושועא , פרנסי עדת היהודים הספרדים , חייבים סכום ששיעורו 840 זולטה . [ סכום זה ] הוסב לזכותו של החאג' מחמד הנזכר בחובת הפרנסים ועדת היהודים על ידי עלי אבן אבו לחיה על פי הודאתם של הפרנסים הנזכרים בעניין זה בהתאם לשטר חוב [ שבידי ] הם . זאת , על פי רישומי בית הדין החוקיים מתאריך חודש תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו . בעקבות זאת הופיע ביום תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו החאג' מחמד הנזכר והוא הביא עמו את מוסא ושועא הפרנסים הנזכרים . הוא הגיע להסכם עם הפרנסים הנזכרים , שהם ישלמו לו 140 זולטה מתוך הסכום הנזכר לעיל ביום הערפה של חג הקורבן י של שנת תאריכו [ של מסמך זה . [ כמו כן ישלמו לו מתוך הסכום הנזכר 200 זולטה במשך תקופה של חודשיים בכל חודש 00 ו זולטה מראשית [ חודש ] מחרם שנת 34 ו . 1 החאג' מחמד והפרנסים הנזכרים הסכימו והביעו את שביעות רצונם מהעניין כולו ברצון טוב וברוחב לב . את [ תשלום ] שארית הסכום ששיעורו 500 זולטה שבחובת הפרנסים הנזכרים הסדיר החאג' מחמד הנזכר עד חלוף שישה חודשים מראשית [ חודש ] ד'ו אל חג'ה שנת תאריכו [ של מסמך זה המצוין ] בתחתיתו . הוא מכר להם פגיץ כסף ב 50 זולטה והם קנו זאת ממנו בסכום הנזכר במושב בית הדין של השריעה . סך כל הסכום , pp וריבית * [ יחדיו , [ הוא 550 זולטה , והוא יקח זאת מהם בתום ששת החורשים הנזכרים . [ זהו ] הסדר בר ציות . [ הדבר ] נרשם בשליש האחרון של [ חודש ] ד'ו אל קעדה שנת 5 . 1133 4 במקור : "אצל ורבח . " מהמשך הדברים עולה שאחוז הריבית לשנה הוא - 20 »« גבוה הרבה יותר מהמקובל והמותר על פי השריעה . וראה לעיל , תעודה 29 ו , הערה . 16 s גו22- בספטמבר ו . 172 וראה תעודה 8 / 215 ו 1 ( מחמד הנזכר לעיל תבע את מוסא האשכנזי ושועא בנזענה שעלי הסב לזכותו את הסכום הנזכר לעיל . הפרנסים הודו בחוב אך לא בהסבה . Minn הביא עדים והפרנסים חויבו . ( וכן ראה להלן , תעודה 52 ו . 5 זהו נוסח מקוצר . אח הנוסח המלא אפשר למצוא בכרך לוב , עמי , 29 בתחתית העמוד בצד שמאל . 2 6 במאי 721 ו . תעודה 49 ו 1 במקור : "ערפת עיד אל אדחא , " שהוא היום התשיעי בחודש דיו אל חגיה שבו עושה תהלוכת עולי הרגל את אחת מתחנותיה למרגלות הר ערפאח שבקרבת מכה . וראה : 22 2 '" Arafa " , El באוקטובר ז 72 ו . ג ג 2 בספטמבר 721 ו .

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר