כו. חובות

כו . חובות כו . 1 / חובות כספיים שונים המאה הי"ח נודעה בתולדות יהודי ארץ ישראל , בין היתר , בשל ההסתבכות הכספית של קהילותיהם והדרכים שננקטו לחיסולם של החובות הציבוריים . אולם יהודים לוו כספים רצברו חובות לנושים שונים גם כבעלי חוב פרטיים . חלק מן החובות הללו היו בין יהודים לבין אחיהם : פרנס יהודי תבע ממנחם בן הקהילה חוב של 5 גרוש , אך הנתבע הכחיש את טענתו ( תעודה . ( 333 בעקבות שותפות בין שני יהודים תבע אחד השותפים את פרעונו של חוב גדול , אך הנתבע הביא עדים יהודים שהעידו כי החוב כולו נפרע ( תעודה . ( 340 בין שני בעלי מלאכה יהודים נותר חוב כספי , שחלקו נפרע בדרך של תשלום בעין - מטען חיטה - ואילו היתרה היתה עתידה להיפרע בתשלומים חודשיים שווים ( תעודות 327 ו . ( 328 בת שבע , יהודייה מחברון , היתה חייבת לשמחה , יהודייה מירושלים , אך משנפרע החוב העידה שמחה כי אינה זכאית עוד לדבר ממנה , והדבר אף אושר על ידי זקן היהודים שהיה מיופה כוחה של בת שבע ( תעודה . ( 321 היו אף חובות בין יהודים לנוצרים - לאחר שהודה אהרן בבית הדין בחובו ליעקוב הנוצרי חייב אותו הקאדי לפרוע את חובו ( תעודה . ( 329 שמואל ה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי