יא. חובות הקהילה היהודית למוסלמים ולנוצרים

עמוד:208

775 חובה של הקהילה ה אשכנזית לקטינים מוסלמים 1356 / 202 ] יום שישי 7 ב [ חודש ] ד'ו אל קעדה שנת 15 ו ו . אצלאן בן יאסף ואבראהאם בן נאתאן שמוצאו מכפה , שני פרנסי עדת האשכנזים בירושלים הנאצלה , הישיבה שלהם וההקדש שלהם חייבים לעבד אל קאדר ועת'מאן הלקויים בשכלם - ילדי חמודה אל נאבלסי - באמצעות החאג' יוסף אל מצרי הממונה כאפוטרופוס עליהם סכום ששיעורו 1 , 052 גרוש עדדי . מתוכם כמות של 2 / של תבשיל סבון 5 שערכו 752 גרוש , [ סבון ] שהיה בידי החאג' עבר אללה שבי מכי ובעת הוא מסרו לשני הפרנסים . הם קיבלו אותו [ את הסבון ] ממנו וכן 300 גרוש אשר קיבלו מהאפוטרופוס וכמו כן הוא מכר להם פשתן *[ ... ] ב 158 ' גרוש . כלל הסכום הזה , [ דהיינו pp [ , וריבית 7 הוא 1 , 210 גרוש , שפרעונו נדחה עד חלוף שנה מאז אמצע חודש תאריכו [ של מסמך זה . שני הפרנסים ] היו אחראים וערבים זה לזה בכסף ובחבות על פי היתר של כל אחד מהם לשני , ובכך הוסדר חובו של החאג' עבד אללה . 76 ו פרעון חוב למתורגמן בית הדין ולאשתו 19 / 203 ] ו ] בפני מולאנא וסיידנא תפארת המלמדים הנכבדים עלי אפנדי . לזכות כל אחד מ [ האנשים הבאים : [ עלי בן חסן המתורגמן לשעבר בבית הדין של ירושלים הנאצלה ואשתו הגברת פאידה בת מצטפא נסיבה היה חוב חוקי בחובת אצלאן האשכנזית בסך 900 גרוש שעברו אליה בירושה מאמה 251 / 204 ;( ( במסגרת כינוס עזבונה של עפיפה בת עלי זנכלי צתן Vw min הקהילה האשכנזית בסך 315 גרוש / 209 ;( וגו ( במסגרת פיטורי אפוטרופוס על הקטינים ילדי עתימאן בן חמודה ומינוי אדם אחר במקומו אוזכר חובה של הקהילה האשכנזית ליתומים ללא ציון הסכום 189-188 / 221 ;( ( במסגרת כינוס עזבונה של חנה בת אליאס הנוצרייה צוין חובה של העדה האשכנזית בסך 100 מטבעות זהב שעברו אליה בירושה מבעלה עבדה זלאחה . ( תעודה 1 175 גז במארס . 1704 2 כך במקור ! 3 במקור : אל כפלי , כלומר מהעיר כפה שבחצי האי קרים . וראה לעיל , תעודה , 1 הערה 4 . 10 במקור : דיר . 5 תהליך הפקת הסבח נעשה בקדרה גדולה שבה בושל שמן הזית יחד עם חומרים נוספים . מ תבשיל" זה נרצר n . pjar rm על כך כהן , כלכלה , עמי . 84-81 6 שתי מליבז לא ברורות . אנו קראנו בחאן , שהוא פשתן , אולם ייתכן גם כתאב שפירושו ספר . " סכום p-irm זה הוא בחזקת ריבית מוסווית בדרך של התחבולה המשפטית של קניית חפץ , לכאורה , וחפץ זה יכול להיות באותה מידה פשתן או ספר . 7 במקור : אצלן ורבחך . 8 ראה תעודות 210 / 202 ( במסגרת התחשבנות בין חאגי עבד אללה לבין האפוטרופוס על עבד אל קאדר ועתימאן בעניין בישול סבון ומכירתו , מחכר בפירוט חובה של עדת האשכנזים לשניים אלה עבור 0 כק שהיה תחת ידו של חאגי עבד אללה 142 / 202 ;( ( איזכור ערבותו של עבד אללה לחובם של היהודים האשכנזים במסגרת התחשבנות בינו לבין האפוטרופוס על השניים הנזכרים לעיל . (

יד יצחק בן-צבי


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר