מבוא לתורת ההיגיון : המדע העיוני של הסדר

מבוא לתורת ההיגיון : המדע העיוני של הסדר

מחבר: שמואל הוגו ברגמן
שנת ההוצאה: תשי"ג - 1953
מילות מפתח: פילוסופיה נאו-אפלטונית; לוגיקה; פילוסופיה של המדע; פילוסופיה מקראית; פילוסופיה; פילוסופיה ניאו-אפלטונית; פילוסופיה נאו אפלטונית; נאו-אפלטוניזם; ניאו-אפלטוניזם; נאו אפלטוניזם; ניאו אפלטוניזם; אפלטוניזם; אפלטוניסם; היגיון; הגיון; תורת ההיגיון; תורת ההגיון; תורת-ההגיון; תורת-היגיון; מדע (פילוסופיה); פילוסופיה
בהקדמה מצביע המחבר על-כך שהתפתחות תורת ההיגיון היא טכנית בעיקרה. בפיתוח התחשיבים ההגיוניים ובהעמקת היסודות הפילוסופיים לא התווסף הרבה מימיו של אריסטו. עם התפתחות הטכניקה של תורת ההיגיון נוצרה הפרדה בין שני זרמים בתוכה: הזרם הפילוסופי והזרם המתמטי הסמלי.
מגמתו של המחבר להביא לידי סינתזה של שני הזרמים שבהתפתחות מדע הלוגיקה. ה
ספר נחתם במפתח שמות ומונחים. אל הספר
נושא/נושאים: , כתובים
תוכן הספר:
מוסד ביאליק

עמודים:
א  ג  ד  ה  ז  ח  ט  י  יא  יב  1