(טז) חוק הסתירה. פירושו הלוגי והפסיכולוגי

קודם שאנו נכנסים לכלל בירור מפורט של תוכן חוק הסתירה , חייבים אנו לבאר מה מובן ה'חוק' שאנו מדברים בו עתה . עלינו להזהיר בפני שיבוש הבנה , העלול להיווצר דווקה לרגל החוק הזה של הסתירה : אין הכוונה לחוק פסיכולוגי . כשאנו מדברים על כך , שמשפט מן המשפטים והמשפט הסותר אותו לא ידורו בכפיפה אחת , אין אנו מתכוונים לומר רבר מה , אם מבחינה פסיכולוגית אפשר או אי אפשר לחשוב סתירה . אמנם , לוגיקנים רבים הבינו את החוק הזה כחוק פסיכולוגי , האומר דבר מה על התהליך הממשי של פעולות חשיבתנו . ספנסר , מיל , זיגווארט , פ . א . לאנגה , היימאנס ולוגיקנים אחרים , בני המאה הי '' ט , הסבירו את החוק על דרך פסיכולוגית זו . ספנסר הסתמך על כך , כי 'תופעה של אופן חיובי של תודעתנו אי אפשר שתתרחש בלי שתדחה אופן שלילי מתאים לה ; והאופן השלילי אי אפשר שיתרחש , בלי שידחה אופן חיובי ; 'מצטרף ובאותו מובן הבין מיל את העקרונות היסודיים של תורת ההיגיון כ'חלק מקורי של המבנה הרוחני שלנו / בחינת ' חוק המוטל על מחשבתנו על ידי המבנה של הרוח הטבוע בנו . 'מלידה בכרך הראשון של 'המחקרים הלוגיים שלו ( פרק ( 5 חולק הוסרל בארוכה על התפ...  אל הספר
מוסד ביאליק