(ז) התמונה הראשונה וכלליה. המשפט 'על הכל ועל לא־מאום'

ניתן נא את דעתנו על ההיקש : 'כל בני אדם הם בני תמותה , כל האירופים הם בני אדם , ולכן כל האירופים הם . 'בני תמותה על אילו הנחות בנוי ההיקש הזה ? עקרונו בכך , שאנו שמים תחת הנושא של ההקדמה הראשונה בני אדם' ) ( ' נושא שהוא בעל תוכן גדול יותר ( בעל היקף קטון יותר ) מן המושג הזה : תחת ' בני אדם' אנו מציבים . 'אירופים' כוחו של ההיקש מבוסס באפשרות להציג תחת מושג אחד , שהוא במשל שלנו מושג הנושא , מושג אחר גדול ממנו בתוכנו , מושג מפורט יותר ; מושג המין , תחת מושג הסוג . האפשרות הזאת באה על ביטויה גם על ידי הפסוק , שתכונה של תכונה היא תכונת הדבר עצמו . ( nota notae nota rei ipsius ) מכיוון שהתכונה להיות בך תמותה היא תכונת האדם , ולהיות בךאדם היא תכונה של כל אירופי , הרי להיות בן תמותה היא תכונה של האירופי ( יהודה באראש בספרו 'אוצר , 'חכמה וינה תרט '' ז , מנסח כך : 'ציון הציון הוא ציון המושג . ( 'בעצמו אמנם בולצאנו טען כנגד הניסוח הזה י 'שכלו של פלוני גדול' — אין פירושו שפלוני גדול . אך טענה זו נראית לנו כמילולית גרידה . פלוני ששכלו גדול . הוא גדול השכל . נתבונן עתה במשל , שהקדמתו האחת היא שלילית...  אל הספר
מוסד ביאליק