(א) מהות תורת ההיגיון

ילד צופה מחלונו בתרגיליהם של טירונים . הוא רואה כיצד , על-פי צו המפקד , משתנות השורות , וסדרים קיימים מתבטלים מיניה וביה ומתחלפים בסדרים אחרים . הילד פונה אל משחקיו , אל חיילי הבדיל שעל ידו ומעמידם באותו הסדר שבו עמדו הטירונים תחילה . ועל פי פקודתו משתנות שורות חיילי הבדיל , וסדר אחד מתחלף בסדר אחר , הכל כדרך הטירונים . אחות הילד , שאין לה חיילי בדיל , והרוצה גם היא לחקות את משחקי אחיה הגדול , נוטלת כפתורים ומסדרתם בסדר החיילים . והיא חוזרת ומבצעת בכפתורים את תרגילי הטירונים . מה אנו רואים כאן t הסדר הוא צורה שאינה תלויה בתכנים המסודרים . אפשר להעבירו מן הטירונים אל חיילי הבדיל ומהם אל הכפתורים . אולם אף שהסדר אינו קשור בתכנים מסוימים , הוא חוקי בפני עצמו . הצו , שניתן בפי מפקד הטירונים , אינו אלא כלל או חוק של הסדר ושל שינויו , חוק המקיים סדר מסוים ומעבירו לסדר אחר . ואותו כלל אפשר לקיימו גם על ידי חיילי הבדיל , גם על ידי הכפתורים . הסדר קיים בפני עצמו , מבלי שיהא תלוי בדברים , שאותם הוא מסדר . הלוגיקה או תורת ההיגיון היא תורה העוסקת בחוקי הסדר . ה'לוגוס' הוא סדר חוקי , והעובדה בשכלנו...  אל הספר
מוסד ביאליק