(יט) המושג של המין במובן המדויק האריסטוטלי. חוק ההיקבעות של מימון

הזואולוג מבחין , בין מיני הזוחלים , את הנחשים ומגדירם בזוחלים חסרי רגליים . החוסר הזה הוא ההבדל היוצר את המין הזה בתוך הסוג . אך כאן עולה , לגבי ההבדל יוצר המין , שאלה חשובה הן מבחינה הגיונית והן מבחינה מיטאפיסית : האם ההבדל והמין , הנוצר על ידיו , הוא דבר מה מיוחד לסוג הזה ? או אפשר שההבדל הזה יימצא גם בסוגים אחרים ? האם 'חסר רגליים' הוא הבדל הנמצא בזוחלים בלבד ? בדרך כלל , כשאנו , בחיי יום יום , יוצרים מינים לגבי הסוג , הרינו משתמשים בו בהבדל בדרך שרירות , וההבדל הוא תוספת חיצונית לאותו הסוג . אנו יכולים לחלק את החתול לחתול בר ולחתול בית , והרי 'בר' ו בית' יהיו שני ההבדלים היוצרים את שני המינים בתוך סוג החתולים , ולא נהא מקפידים על כך שאותו ההבדל נמצא בתוך הסוג הזה בלבד . הרי גם צמחים אפשר שיתפרטו לפי אותו ההבדל . לעומת זאת אריסטו , מתוך תפיסתו את הסוג ואת המין כדבר מה שהוא מהותי ולא מקרי , דרש שלא נשתמש בהבדל אלא באופן , שההבדל יהיה דבר מה מיוחד לאותו הסוג . כלומר , המין אינו דבר מה חיצוני ומקרי לאותו הסוג , לאותו העצם—לאמור , אין הוא עשוי כך שנהא רשאים , לפי שרירות לבנו , ליצור מי...  אל הספר
מוסד ביאליק