(ט) הספקנות לגבי השפה

במקום שהנומינאליזם הקיצוני מוציא מתוך עובדת המזיגה הקרובה של המלה והמחשבה את המסקנה , שאפשר ואפילו צריך להמיר את המחשבה במלה , ושעל כן אין המדע אלא מערכת מונחים שאינם קשורים ביניהם אלא לפי חוקי הטרמינו לוגיה העקיבה והשימוש במונחים הנאמן לעצמו —הרי הספקנות לגבי השפה חותרת תחת שלטון המלה . הספקנות הזאת בנויה על בקורת השפה . מיצגה הידוע ביותר בדור האחרון הוא החוקר היהודי פריץ מאוטנר , מחבר הספר בן ג ' הכרכים ' בקורת השפה' ( גרמנית . ( בקורת זו מבקשת להראות , שהשפה כשהיא תבין את עצמה באופן בקורתי , תצטרך לוותר על שימושה בחינת כלי להכרה של ממשות כלשהי , ותהי הממשות הזאת חיצונית או פנימית . בקורת השפה סופה להראות , שהשפה היא כלי לא יצלח להכרה . ומכיוון שאנו בכל זאת קשורים בשפה ואין אנו יכולים לחשוב בלעדיה , ואפילו את בקורת השפה עצמה לא נוכל לבטא אלא באמצעות השפה , הרי שאנו חייבים לוותר על ההכרה . בדרך כך מוליכה הספקנות , המכוונת כנגד השפה , לספקנות כללית . מאוטנר עצמו הגדיר , בספרו הקטון 'השפה' , ( 1907 ) את עמדתו כך : תורתי היא שחרורו של האדם מן השפה ככלי שאינו מוכשר להכרה . השפה , על אוצר...  אל הספר
מוסד ביאליק