תוכן העניינים

עמוד:ט

תוכן העניינים פרק ראשון : יסודות ( א ) מהות 13 .. .. המדע של הסדר . המלחמה באנארכיה של הערכים כמקורו ההיסטורי . לוגיקה עיונית ולוגיקה מכשירית . ( ב ) תורת ההיגיון והמדע של המדעים . הלוגיקה הצורנית 17 .. .. התיאוריה של התיאוריות — שני כיוונים לה . הלוגיקה הצורנית שואלת לעקרוני הסידור של המדעים , והלוגיקה התוכנית לעקרוני התוקף של המדעים . השימוש ה'מהותי' והשימוש ה'ריק' במלים . אפשרות . 'הצרנה'ה ( ג ) הלוגיקה התוכנית 20 חוק ההיקבעות של מימון כמשל ללוגיקה הטראנסצינדנטאלית ( ד ) הלוגיקה התוכנית אצל קאנט 22 מושג הניסיון עצמו קשור בהנחות מסוימות . בעיית הלוגיקה התוכנית היא גילוי התנאים של הניסיון . האבחנה בין חשיבה והכרה . הלוגיקה הצורנית עוסקת , 'חשיבה'ב הלוגיקה התוכנית . 'הכרה'ב )« ה ) הלוגיקה התוכנית אצל היגל 26 תורת ההיגיון הצורנית מפסידה אצלו את מקומה , כי כל חשיבה היא תוכנית . היגל לא הצליח לגזור את העולם אפריורי . מבחינת הלוגיקה , ההבדל בין הצורה והתוכן בעינו עומד . טעותו הכפולה של היגל : דחיית הלוגיקה הצורנית וזיהוי הלוגיקה עם המיטאפיסיקה . הניסיון הפר 1 מיתאי לשחרר את האדם מן . 'ניתן'ה האדם אינו אלוהים . •( ו ) התלות ההדדית בין תורת ההיגיון הצורנית והתוכנית . טרנדילנ בורג ודרוביש 30 איטלסון מגדיר את הלוגיקה הצורנית במדע של כל המושאים בכלל . תורת המושאים של מיינונוג . הוויכוח בין טרנדילנבורג ודרוביש על אפשרותה של לוגיקה צורנית בלבד . •( ז ) הלוגיקה התוכנית אצל הוםרל 33 השאלה להנחות פילוסופיות של תורת ההיגיון הצורנית . הלוגיקה הצורנית היא 'תמימה' מבחינה פינומינולוגית . הלוגיקה התוכנית תחקור את ההנחות הפילוסופיות של הלוגיקה הצורנית .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר