(א) המשפט והמושג

הכלי העיקרי של המדע הוא המשפט . תורת המשפט תתפוס איפוא את מרכזה של הלוגיקה כתורת הסדר של המדע . גם כשאנו מתחילים את דיוננו במושגים ורואים אותם כאבני הבניין , שבהן נבנה מבנה המדע , הרינו מחויבים להתחיל במשפט ולומר מלים אחדות עליו , אף כי אך בפרק הבא נדון במפורט על תורת המשפט . שהרי במעשה החשיבה קודם המשפט למושג , ואין המושג נרכש אלא על ידי פירוד המשפט לחלקיו . מה הוא המשפט ל הגדרתו הקלאסית של אריסטו בספר הרמנויטיקה המליצה' ) ( ' עומדת בתוקפה עד היום : משפט הוא מה שיוכל להיות אמיתי או בלתי אמיתי , נכון או בלתי נכון . הבקשה , אומר שם אריסטו , אינה משפט , מכיוון שאינך יכול לשאול לגבי המבקש , אם בקשתו אמיתית או בלתי אמיתית . אך המשפט טוען דבר מה ומשעבד את טענתו לדינה של האמת או אי האמת . כשאני אומר : 'כעת יורד גשם , 'בירושלים הרי טענתי דבר מה שהוא נכון או בלתי נכון . אך אם אני אומר : 'הלוואי וירד כעת גשם בירושלים / הרי אין אני משעבד את בקשתי זו לדין של אמת או אי אמת . המשפט בא על ביטויו בדיבור או בכתב , בניב עופתיים או באותיות שבכתב . זהו הלבוש ה & פתי של המשפט , והלבוש הזה הוא , בבחינה ראש...  אל הספר
מוסד ביאליק