(י) התמונה הרביעית של ההיקש

הדפוס של התמונה הזאת הוא : PM MS .-. s p התמונה הזאת אינה נזכרת במפורש אצל אריסטו , אך הוא הכיר אותה , כמו שהוכיח . 'לוקאסיביץ אריסטו מנה את התמונה הזאת עם התמונה הראשונה . כש- את אנו הופכים בתמונה הראשונה סדר ההקדמות לידי ^ ' £ וממירים יחד עם זה את הסמל s עם הסמל , p הרי נקבל את התמונה הרביעית . הכללים של התמונה הזאת הם : ( א ) אם ההקדמה הגדולה חיובית , תהיה ההקדמה הקטנה כוללת . שהרי אז nnipm M הגדולה הוא בעל כמות חלקית , לפי כללי המשפט החיובי . מן ההכרח הוא כי M יהיה בהקדמה הקטנה כולל ( כלל בי ;( ( ב ) אם הקדמה אחת שלילית , תהיה המסקנה שלילית , והנשוא בה ק , לפי כללי המשפט השלילי , יהא בעל כמות כוללת . לכן במקרה זה ההקדמה הגדולה כוללת ; ( ג ) אם ההקדמה הקטנה חיובית , אזי s מופיע בה בכמות חלקית , ולכן תהיה גם המסקנה חלקית . מתוך האפשרויות של צירופים הקיימות לגבי כל התמונות , בהתאם לכללים המשותפים לכולן , היינו AA , AI , AE , AO , IA , IE , EA , EI , OA מתבטלים הצירופים , AI , AO לפי הכלל הראשון של תמונתנו , ומתבטלים הצירופים IE , OA לפי הכלל השני . נשארים איפוא האופנים : AAI , AEE , I...  אל הספר
מוסד ביאליק