(ו) ביקורת תורתו של מיל

( א ) גדולה זכותו של מיל לגבי הלוגיקה של האינדוקציה בפרטיה , ועוד נעמוד על הכללים הפרטיים שהוא קבע . אך בעניין ביסוסה של האינדוקציה לאור ביקגרתו של יום , אין דבריו של מיל , שהבאנו קודם , עשויים לשמש יסוד בריא של האינדוקציה . דבר זה חל במיוחד על ההערה האחרונה של מיל בעניין תחומי צבא השמים הרחוקים , שבהם ייתכן שמתבטל חוק הסיבתיות . אמנם , הערה זו נותנת כבוד רב לחופש רוחו ולכוח דמיונו של מיל , אולם לגבי האינדוקציה הריהו נוטל ביד האחרת מה שנתן לנו ביד האחת . « ° אם אפשר הדבר , שחוק חדצורנותו של הטבע מתבטל במרחקי החלל הרחוקים , הרי מן הדין שיתבטל במרחקי זמן רחוקים או אפילו קרובים בעבר או בעתיד . אין בנו בטחה , שהחוק יע 6 ור בתוקפו בשעות הקרובות , ונמצא שחוק החוקיות תלוי בעצמו — במקרה ! בדין הביעו חוקרים רבים את השתוממותם על סטייה זו של מיל . "מדרכו ( ב ) אולם גם אם נניח את הסטייה המוזרה הזאת של מיל ובמתעלם ממנה נעסוק בתורת האינדוקציה שלו , הרי עוד לפנינו השאלה המכריעה אם , אמנם , נוכל לומר , כי חוק הסיבתיות הכללי הוא האינדוקציה הבטוחה ביותר . מיל תופס את החבל בשני ראשיו : מצד אחד הוא מבסס א...  אל הספר
מוסד ביאליק