(ה) ההיקף של המושג

ראינו : המושג הוא נשוא נודד , היכול להיות קשור פעם אחת בנושא אחד וכעם אחרת בנושא אחר . דבר זה התברר לנו מתוך תפיסת המושג כנשוא , כשלד למשפט . על-ידי שאנו מציגים בפיגום של משפט ... ' הוא , ' 9 במקום ריק של הנישא נושא מסוים , נעשה הפיגום של משפט למשפט והאמת של המשפט הזה היא פונקציה התלויה מכאן בנשוא ( p הנתון לנו מראש , ומכאן בנושא שבו ' אנו בוחרים מדי פעם בפעם ( לעיל , סעיף . ( 'ב המכלול של העצמים והמושגים , העושים את הפיגום של משפט למשפט אמיתי , כשהם נבחרים כנושא ומוצגים במקום המקום הריק של הנושא , נקרא ההיקף של המושג q > במובן זר . הגדיר המתימטיקן פריגה את ההיקף .: ! למשל : יהיה r 1 המושג 'תבנית' ואנו מציגים במקום הריק של הנושא את הנושא 'משולש / הרי אנו מקבלים את המשפט 'המשולש הוא . 'תבנית המשפט הזה הוא משפט נכון ולכן משתייך המושג 'משולש' להיקף של המישג . 'תבנית' אנו קוראים את ההיקף גם בשם ' תחום החלות . "' היקפו של המושג הוא המכלול של כל העצמים והמושגים , אשר כלפיהם נוכל להשתמש במושג הזה כנשוא , מבלי להסתבך בסתירה . אנו חייבים להוסיף כאן : בלי סתירה . התוספת הזאת היא הכרחית , מפני שא...  אל הספר
מוסד ביאליק