(כא) ההגדרה כהגדרת הסימן

הסתכלנו עד כאן בהגדרה מתוך נקודות ההסתכלות של תורת ההיגיון הקלאסית וראינו בה פעולה אובייקטיבית של החשיבה , פעולה לא שרירותית , אלא קשורה על ידי המושג הניתן מראש . בלוגיקה המודרנית , המושפעת על ידי המתימטיקה , נתקבל יותר ויותר מושג הגדרה אחר : לא הגדרת המושג , אלא הגדרת . "הסימן לפי תפיסה זו , הרי ההגדרה היא אך הכרזה על כך , שסמל מסוים , או צירוף של סמלים המוכנס עתה אל המחקר , משמעותם כמשמעותם של סמל אחר או של צירוף סמלים אחר , שהיא ידועה מכבר . ההגדרה במובן זה היא 'כלל של תרגום משפה אחת אל שפה אחרת' ( ויטגנשטיין . ( ההגדרה , שהיא כאן כלל הקובע את השימוש בסימנים , אי אפשר לה שתהיה נכונה או לא נכונה , שהרי היא בכלל אינה מבחינת משפט , אלא הכרזה על החלטה מסוימת , שעליה החליט בעל המחקר . ההגדרה הזאת היא , כפי שאומר ראסל , 'הסכם טיפוגראפי , המיועד לקצר את . 'הנוסחות הראשון , שהבחין הבחנה ברורה ומודעת בין 'הגדרה של העצם" ל הגדרה של שטי היה פאסקאל ( ראה את מסתו על השכל הגיאומטרי , 'הקדמה למחקר על החלל , 'הריק הוצאה עברית , ע' 20 , ( 'וכו ולכן נקראת ההגדרה הזאת לפעמים על שמו . פאסקאל עצמו קרא ל...  אל הספר
מוסד ביאליק