(ד) הלוגיקה התוכנית אצל קאנט

שכבה של הכרות חשובה במיוחד תתגלה לה ללוגיקה התוכנית , כשהיא תחקור את הקשרים הקושרים את המושג 'ניסיון' במושגים אחרים . היא תניח , שמשפטים מסוימים הם בעלי תוקף לגבי הניסיון , או שהם , למצער , עשויים להיות בעלי תוקף אובייקטיבי לגבי הניסיון , בין משפטים נכונים כגון : 'הברזל מעלה חלודה / ' הרצל נולד בשנת / 1860 בין משפטים שאינם נכונים , כגון : 'הזהב מעלה חלו דה / 'הרצל נולד בשנת / 1850 שני המשפטים האחרונים האלה אינם , אמנם , נכונים , אבל הם היו יכולים להיות נכונים , והעובדה המתוארת בהם היתה יכולה להיות עובדה , כל עוד לא בדקנוה על ידי הניסיון . ובכן , לפנינו שורר , של משפ טים , משפטים עובדתיים נכונים ומשפטים עובדתיים שאינם נכונים , אך לפי תוכנם אין לגזור עליהם מראש שאינם נכונים . כל המשפטים האלה דנים על הניסיון . והנה רצה קאנט להראות , שהניסיון קשור בהנחות מסוימות , המוברחות להתקיים , בכדי שהניסיון יהא באפשר . הניסיון —כך סבר קאנט —אינו באפשר אלא בתוך המסגרת של סטרוקטורה מסוימת . למשל , הניסיון אינו באפשר אלא כניסיון סיבתי , כלומר ניסיון על עצמים הכפופים לחוק הסיבתיות . לאמור , כל ניסיון ה...  אל הספר
מוסד ביאליק