מבוא לתורת ההיגיון

עמוד:ח

לא נתכוונתי לעשות ספרי זה םפר לימוד , אבל נראה לי , שהספר יש בו להועיל למי שרוצה ללמוד וללמד ( לתועלת הלומדים ציינתי בתוכן העניינים סימן של כוכב בצדם של הפרקים' שהתלמיד יכול לדלג עליהם בקריאה הראשונה . ( בשנים האחרונות הנהיגו אצלנו בכמה בתי םפר , בכיתותיהם הגבוהות את לימוד יסודותיה של תורת ההיגיון . נקווה שהמשרד לחינוך ולתרבות יעשה את הלימוד הזה חובה בכל בתי הספר התיכונים . שוודיה , שבה היה לימוד תורת ההיגיון חובה במגמה ההומאניסטית מכבר' עשתה אותו כעת חובה גם במגמה הריאליסטית של בתי הםפר התיכונים . כושר החשיבה והרצאת דברים בדרך ההיגיון אינו בגדר סלסולי נוי , שאנו יכולים למחול עליהם . לנו נצרך הדבר בייחוד , שכן עדיין לא נסגלו ללשוננו הגמישות והדיוק שהמחשבה ההגיונית צריכה להם . חוסר הדיוק שבעריכת דברים עשוי להביא רפיון למחשבה גופה . אין כאן עניין של מינוח בלבד , אלא של הרווחת המחשבה ודקדוק ניתוחם של הרעיונות . אלו השוקדים על עתידה של תרבותנו צריכים ליתן את דעתם על הספרים הקלאסיים בתורת ההיגיון' כגון המיטאפיסיקה של אריסטו והלוגיקה של היגל וכיוצא בהם , שייתרגמו לעברית , אף על פי שקשה ( או דווקא משום שקשה ) הדבר לעשותו . השתדלתי עד כמה שהשיגה ירי לערוך כאן וכאן השוואות אל הלוגיקה התלמודית . חובה על המחקר העברי לעסוק בתיאוריה של תורת ההיגיון שבתלמוד ובבחינתה לאור הלוגיקה החדישה . נקווה שיימצא חוקר מן החוקרים הצעירים הקמים בתוכנו שייזקק לעבודה זו . לכתיבת ספר זה נתעוררתי לפני כעשר שנים על ידי ידידי נתן רוטנשטרייך . עיקרו של הספר נתחבר םשעה שלא יכולתי עוד , מפני מלחמת השחרור להש תמש באוצר הספרים שלנו שעל הר הצופים . וחסרונם של ספרים ועיתונים מדעיים הניכר מאז בכלל בעבודה המדעית הנעשית בישראל , ניכר גם בספר הזה . כמה פרקים של הספר נדפסו תחילה ברבעון הפילוסופי , 'עיון' היוצא לאור על ידי החברה הפילוסופית שעל יד האוניברסיטה העברית . וכאן מקום לי להודות לחברי על שנתנו ידם עמי במלאכתי . ידידי מר דב סדן שהואיל לתקן ולשפר את סגנונו העברי של הספר' ואגב עבודה זו שעשאה במסירות' יצר כמה מונחים משובחים , שכבר נעשו לקניין הרבים . חברי יהושע בר הלל קרא את כתב היד , והעירני על כמה וכמה שגיאות . אף הוא חידש מונחים בספר . מר ישראל ייבין שקד על דיוקן של ההגהות וחסך לי על ידי כך עמל רב . כולם יעמדו על הברכה . כפר ויתקין' כ"ד תמוז תשי"ג ש . ה . ברגמן

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר