(יז) המין הנמוך ביותר והסוג העליון

כבר הזכרנו בהזדמנויות קודמות את השאלה , אם החלוקה של הסוג , על-ידי קביעה נמשכת והולכת' מוליכה אמנם בסופה לידי מין נמוך ביותר * ' ויש בזה מחלוקת חכמי ההיגיון . לייבניץ , קאנט ולוגיקה , סעיף , ( 11 קרוג ( לוגיקה , סעיף ( 44 ורבים אחרים סבורים , שאין מינים נמוכים ביותר , שבל מין אפשר ששוב ייחשב כסוג למין נמוך יותר , ושאין מין שאין אתה יכול לשעבד לו מין אחר שמתחתיו . אפילו אנו מאמינים , שבבר הגענו אל המין התחתון ושוב אין אנו יכולים להמשיך ולחלק , הרי בכל זאת אפשר שיימצאו הבדלים ספציפיים שלא נתנו עדיין את דעתנו עליהם , ועל ידי תוספת ההבדל הזה ( אם נגלה אותו ) נוכל להמשיך בחלוקה . נמצא שאין אנו זכאים לומר , שישנו מין שאינו ניתן לחלוקה נוספת ושאין אפשרות לעשותו סוג כלפי מינים אחרים . בנגד ההשקפה הזאת טען בולצאנו ( תורת המדע כ"א , סעיף , ( 99 שהמיון מסתיים' כשהיקפו של המושג , לפי עצם טבעו , שוב אינו עשוי לצמצום יתר . צמצום זה פוסק או מפני שהמושג , שאליו הגענו , הוא מושג פרטי , כלומר מושג שאין לו אלא עצם אחד בהיקפו ; או מפני שההיקף מכיל , אמנם , עצמים אחדים , אבל ריבוי העצמים נובע מתוך מהותו של...  אל הספר
מוסד ביאליק