(יח) טענות נגד חוק הסתירה

. 1 התהליך הרציף . בתולדות המחשבה האנושית נעשו מרי פעם בפעם נסיונות לסתור את חוק הסתירה . אין כוונתנו כאן לעקוב אחרי כל הנסיונות האלה ; רצוננו להביא את טיפוסיהם החשובים ביותר , בלי לפתוח בכל הפרשה המסובכת של המחשבה ה'דיאלקטית' בכללה . המחשבה הזאת נודעת לה חשיבות מרובה במקומה . אך אנו אין אנו מעוניינים כאן אלא בשאלה , האם מגיני הדיאלקטיקה עלתה בידם לסתור את חוק הסתירה . היגל אומר ; 'לוגיקה'ב 'כל הדברים הם סותרים בפני עצמם והמשפט הזה מבטא את האמת ואת מהות הדברים . הסתירה היא השורש של כל תנועה וכל החיים . רק במידה שמשהו מכיל בתוכו את הסתירה , הוא מתנועע והוא בעל יצר ופעילות ... יש להודות להם לדיאלקטיקנים העתיקים , שהצליחו לגלות את הסתירות שבתוך התנועה , אולם מכאן אינו מתחייב ( כמו שהיה סבור זינון , שאליו מתכוון כאן היגל ) שהתנועה אינה קיימת , אלא התנועה היא הסתירה הקיימת עצמה' ( היגל , . 'לוגיקה' כל כתביו , הוצאת , 1834 כרך , 'ד עמ' , ( 68 נבדוק איפוא את הסתירה , שביקש זינון לגלות בתנועה . זינון טען : 'החץ העף , ברגע לא מתחלק אחד של מעופו , הוא עף ואינו עף כאחד . ושתי הטענות נכונות : הוא ...  אל הספר
מוסד ביאליק