(יג) המשפטים הנקראים 'חיוביים כלליים'. משפטי־תלות ומשפטי־תנאי

ראינו שהלוגיקה המסורתית הבינה את המשפטים בעלי הצורה 'א' הוא ב" כסוג אחד ואחיד . אולם כבר הראינו ( סעיף ה , ( שהצורה הלשונית האחת הזאת חופפת מיני משפטים שונים ; שעל כן הבסנו , על אף הצורה הלשונית השווה , בין משפטי e ובין המשפטים הכפולים , וכבר הזכרנו ברמיזה , כי המשפטים כגון : 'האריה הוא יונקי , שבהם בא לידי ביטוי כי סוג אחד מוקף על ידי סוג גבוה יותר המקיף אותו , הם בעלי משמעות בפני עצמם . עתה , אחרי שדיברנו על משפטי התנאי , נוכל לתת תוספת ביאור למשמעות הזאת . עלינו לקבוע קודם כל , שמשפטים כגון : 'האריה הוא , 'יונק 'המשולש הוא תבנית' אינם אומרים כלום על כך , אס הנושא שלהם ( אריה , משולש ) נמצא . נוכל לפחות לבוא לידי הסכם בינינו , שנבין כך את הצורה הלשונית הזאת . אמנם , זה הוא הסכם על שימוש הלשון , וייתכן שמצויים מקרים , שבהם המשתמש בצורה לשונית זו רוצה לומר כי האריה , המשולש , וכר , הם בנמצא , ובמקרה זה יהיה המשפט משפט כפול . אך בדרך כלל יתאים ההסכם שלנו לשימוש השפה המקובל בין בני האדם . בדרך כלל , כשבני אדם משתמשים במשפטים כגון אלה , אין כוונתם למציאות הנושא . אולם עניינם נתון לקשר שבי...  אל הספר
מוסד ביאליק