(ג) האנלוגיה

ההבדל בין האינדוקציה ובין האנלוגיה כמותו כהבדל בין יחס מושג הסוג אל מושגי המין שלו , מחד גיסא , ובין היחס שבין מושגי מין רבים של אותו הסוג , העומרים זה על יד זה , מאידך גיסא . האינדוקציה היא גזירת הכללי מתוך הפרטי . היא קונה לה , מתוך משפטים פרטיים על דברים ומאורעות , את החוק הכולל של הסוג השולט על הפרטים האלה . אם תכונה מסוימת פי חלה על פרטים רבים של הסוג ס , הרי קיימת אומדנה מסוימת , שהתכונה הזאת תעמוד בתוקפה לגבי הסוג כולו . האינדוקציה מתקדמת , אפוא , מן הפרט אל הסוג שלו , מן המושג ה משועבר' אל המושג , 'שולט'ה מן הסובאורדינציה אל הסופראורדינציה . לעומת זה מסיקה האנלוגיה את היסקה מפרטים לפרטים אחרים , העומדים ערוכים זה על יד זה , בחינת קואורדינציה ( תאימה . ( ראינו , שהאינדוקציה בנויה על ניתוח קודם , המסדר את העובדות מתוך זווית ראייה מסוימת . רצוננו , למשל , לחקור , אם כל הברבורים לבנים הם . אנו כוללים , אפוא , את הברבורים לידי כלל אחד וחוקרים אחר כך , אם הסוג הזה , שיצרנו קודם , מצוין גם בתכונה ידועה , כגון הצבע הלבן . תנאי מוקדם לאינדוקציה היתה , אפוא , כלילת הברבורים לידי סוג אח...  אל הספר
מוסד ביאליק