(כב) היסקים לא־היקשיים: (3) ההיסקים הלימאתיים. מה־נפשך ?

היסקים , שנתנו בסעיף הקורם , קרובים אליהם ההיסקים הלימאתיים [ א . [ המבנה של הלימה עשוי באופן שההקדמה הגדולה היא קשר של משפטי תנאי אחדים . ההקדמה הקטנה מחייבת , בצורה דיסיונקטיבית , את התנאים של משפטי התנאי , או שוללת , בצורה דיסיינקטיבית , את המותנים של משפטי התנאי . מכאן יוצא , במקרה הראשון , חיוב המותנה ; ובמקרה האחרון — ביטול התנאי . הלימה מאחדת איפוא את משפט התנאי עם המשפט המחלק . לפי מספר משפטי התנאי , המקושרים בהנחה הגדולה , אנו מבחינים בין הדילימה , הקורילימה , וכר , ומדברים , בדרך כלל , על , 'פולילימה'ה כשמספר משפטי התנאי המקושרים הוא למעלה משלושה . קודם שאנו נכנסים בפרטי המבנה של ההיסק הלימאתי , אנו מביאים את הטרילימה , שעל ידיה ביקש לייבניץ להוכיח , כי העולם הזה הוא הטוב מכל העולמות שבאפשר . הוא אמר : אם העולם שבמציאות אינו הטוב שבעולמות שבאפשר , הרי או שאלוהים לא הכיר את הטוב שבעולמות , או שלא רצה לברוא אותו , או שלא יכול לברוא אותו . אולם מחויבים אנו לדחות את כל שלוש ההנחות האלו : את הראשונה , מפני שאלוהים יודע את הכול ; את השנייה , מפני ( א ) מן המלה היוונית 'lemma שפי...  אל הספר
מוסד ביאליק