(י) מאמציו של לייבניץ למען שפה הגיונית אידיאלית

המאמצים של בני האדם לרפא את השפה מליקוייה וליצור שפה מלאכותית מות אמת לצרכי החשיבה ולמשא ומתן בין בני האדם , שפה אשר תבוא תחת השפות הטבעיות שגדלו בור ושעל כן לקו הרבה — מאמצים אלה נעשים בשני כיוו נים : " מכאן נוצרת שפה פשוטה כמידת האפשר , וקלת לימוד , שתשמש בעיקר לצורכי ההבנה ההדדית בין עמים שונים ; ומכאן שואפים הפילוסופים לכך ליצור שפה , שתניח בידנו להביע את כל עושר הרעיונות בצורה שקופה , שאין לקות בשורת הגיונה . הכיוון הראשון הוליד את הנסיונות ליצירת לשונות מלאכותיות , כגון וולאפיק , אידו , אספיראנטו , אנגלית בסיסית . כל השפות האלה מתכוונות להיות פשוטות , וכל מה שתרבה פשטותן ודלותן , כן ירבה כוחן לשמש את תכליתן בצורה יותר נאותה . ואילו הכיוון השני מבקש לבנות שפה על דרך ההיגיון , באופן שההרכבה הרבה של מבנה לא תבהיל את יוצריה . הלא גם הרוצה כחימאי לבטא , בנוסחה חימית , את המבנה של חומר מסוים , אסורה לו הפשטות על חשבונה של האמת . שני האידיאלים הם שונים זה מזה , ועם זאת יש בהם קווים מסוימים משותפים . שניהם הושפעו במשך ההיסטוריה על ידי הכתוב : 'ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים' ( בראשי...  אל הספר
מוסד ביאליק