(ה) ההתאמות ההגיוניות של הצורה הפרידיקאטיבית 'א' הוא ב"

הזכרנו קודם , שהמסורת הלוגית ראתה במשפטים בעלי הצורה אי הוא ב" את הצורה היחידה של המשפטים והזניחה את המחקר של המשפטים הישותיים בעלי הצורה יא' ישנו / יא' . 'נמצא לא זו בלבד שהשלטון היחיד של הצורה הפרידיקא טיבית של המשפט קיפח את זכותן של צורות משפט אחרות , אלא הצורה הלוגית ' א' הוא ב" בעצמה מכילה בתוכה עמעום ודו משמעות , ורק ההתפתחות האחרונה של הלוגיקה הצליחה להבהירה . הצורה הלשונית 'א' הוא ב" מכילה בתוכה מיני משפט שונים , ועלינו להבחין ביגיהם . הרי משלים לשלושת הסוגים החשובים ביותר : ( א ) 'סוקראטס הוא , 'יווני ' המספר 5 הוא מספר : 'לא זוגי ( ב ) 'העץ הזה הוא , 'ירוק 'מעילי הוא ; 'אפור ( ג ) 'האריה הוא , 'יונק 'המשולש הוא . 'תבנית הלוגיקה המסורתית ראתה את כל המשפטים האלה כבעלי צורה אחת , ובייחוד זיהתה את המשפט הנקרא אינדיבידואלי ( במשל שלנו : ( 'א ואת המשפטים שהובאו במשל . 'ג הניתנים גם להתנסח : 'כל משולשים הם . 'תבניות היא זיהתה את שני הטיפוסים האלה של המשפט , מתוך שאמרה כי גם פה וגם שם קשור הפריריקאט בכל היקפו של הסובייקט . כלומר במשפט 'סוקראטס הוא יווני' נראה היקפו של הנושא כסוקראטס...  אל הספר
מוסד ביאליק