(טז) החלוקה והסיוג

הסוג מתפרט למיניו . מושג המין הוא קבוע יותר ממושג הסוג . את הקביעה הנו ראה למשל קאנט , הנחת יסוד למיטאפיםיקה של המידות , תרגום עברי , מהדורה שנייה , ע' . 86 המתרגם תרגם 'אוניברסליות" על ידי 'כלליותו של העיקרון' ואת ה'גניראליות' על-ידי 'הכללה . 'גרידא ספת מכנים בשם 'ההבדל יוצר המין' . המשולש מתפרט למשולש שווה הצלעות על-ידי תוספת 'ההבדל יוצר : 'המין . 'שווה צלעות' קיימים מושגים שאין להם סוג קרוב משותף . מושגים אלה נקראים , כפי שכבר הזכרנו , בשם דיספאראטיים . הם שונים בסוגם , הם 'הטי רוגניים' •» ( אדום ומרובע . ( מושגים הומוגניים , כלומר מושגים שהם בני אותו סוג עצמו , אולם מקיימים מינים שונים , מתנגדים זה לזה ( אדום וכחול . ( עצם אחד אפשר לו בדרך כלל שישתעבד לסוגים רבים . המרובע ifHjcr משתעבד לסוגים 'אדום' . 'מרובע'ו לפי שהוא אדום הוא מוסיף ומשתעבד לסוגים גבוהים יותר 'בעל , 'צבע 'בעל איכות , 'חושנית ולפי שהוא מרובע הוא משתעבד לסוג הגבוה יותר . 'מצולע' ראינו , שתהליך ההפרטה וההכללה נעשה מדרגות מדרגות . כל מין קיים לגביו סוגו הקרוב ביותר ••• ולהיפך ! הסוג קיימים לגביו המינים הקרובים לו ביו...  אל הספר
מוסד ביאליק