(ח) התמונה השנייה של ההיקש

בתמונה זו ממלא הממצע בשתי ההקדמות את מקומו של הנשוא . הסמל הכללי של התמונה : PM SM . - . s p מה הן הדרישות המפורטות , שעלינו לדרוש מן ההיקשים שבתמונה הזאת ? אילו היו שתי ההקדמות חיוביות , היה הגבול האמצעי בעל כמות חלקית בשתיהן , נגד הכלל . 'ב לכן : ( א ) הקדמה אחת מן ההכרח שתהיה שלילית ; ( ב ) המסקנה תהיה שלילית ( כלל , ( 'ה והנשוא שבה , , p יהיה בעל כמות כוללת . מכאן : ההקדמה הגדולה של התמונה השנייה היא כוללת . מה הן האפשרויות של התמונה הזאת ? כדי להשיב על שאלה זו , נכתוב את כל הצירופים שבאפשר בין ארבעת המינים . . E , I , o נכתוב את הצורה של ההקדמה הגדולה וההקדמה הקטנה זו על יד זו , וההקדמה הקטנה מימינה של הגדולה . הצירופים שבאפשר מלכתחילה הם : AA , AE , AI , AO . EA , EE , El , EO , IA , IE , 11 , 10 , OA , OE , 01 . 00 לפי הדרישה השנייה שאנו דורשים מן התמונה הזאת , צריך שההקדמה הגדולה תהא כוללת . לכן אין לפנינו אלא הצירופים : AA , AE , AI , AO , EA . EE , El , EO אם נביא במניין , כי לפי הדרישה הראשונה צריך שהקדמה אחת תהיה שלילית , אין לפנינו אלא הצירופים : AE , AO , EA , EE , EI , E...  אל הספר
מוסד ביאליק