מפתח השמות

אבן רושד 204 Averroes אבן תיבון י . 95 1 t > n Tibbon אבקלידס 441 Euciides אדינגטון 431 . 416 Eddmgton אוגלי 346 ogie אוילר 274 Euier 304 , 294 , 285 , 'ובו אוסטוואלד 63 ostwaw אוקאם 227 , 157 , 99 ' 39 Occam אורובינדו 28 Aurobmdo אושנקו 445 Ushenkn איברווג 309 , 247 Ueberweg איידוקביץ' 63 , 42 Ajdukiewicz איטלסון 451 , 450 , 443 , 63 , 30 Itelson איידליץ 63 , 37 Eidlitz איינשטיין 339 Einstein אלים 387 Ellis אנגלם 241 Engeis אנטיסתנם 106 Antisthenes אפיקורוס 94 Epicurus אפלט 430 , 418 , 415 ' 392 Apelt אפלטון piato —ביטוי השלילה 211 —ואנטיסתנם 106 —זהות החשיבה והדיבור 36 —זיקה אונטולוגית של הלוגיקה 444 —נטילת חלק בצורות 196 —ממשות הצורות 70 —על הדיכוטומיה 127 —על החלוקה 125  אל הספר
מוסד ביאליק