(ו) חילוקי־דעות בנוגע להגדרת ההיקף

השאלה הזאת — הגדרת המושג על-ידי ההיקף או על ידי התוכן — קשורה בבעיה אחרת בעניין קביעת ההיקף של המושג . נבאר תחילה אה הבעיה הזאת דרך משל מהו ההיקף של המושג 'בךאדם' ? הבעיה הזאת ניתנות לה שתי תשובות , השונות זו מזו מבחינה עקרונית . אפשר ותינתן התשובה האחת t ההיקף של המושג 'בן-אדם' הוא מכלול המינים של בן האדם ; כלומר אירופאיים , אמריקניים וכוי , בעלי עור לבן , שחור , אדום וכוי . אולם אפשר ותינתן התשובה האחרת : ההיקף של המושג 'בן-אדם' הם בני האדם היחידים — ראובן , שמעון , לוי וכוי . כאן לפנינו שני טיפוסים של תפיסת ההיקף , ושניהם צריך לומר עליהם , שהם מתאימים להגדרת ההיקף שניתנה קודם , כלומר הם עושים את פיגום המשפט x' הוא בךאדם' למשפט נכון . שהרי גם המשפט 'האירופאי הוא בךאדם' וגם המשפט 'ראובן הוא בךאדם' הם משפטים נכונים . לפי ההגדרה של ההיקף שניתנה קודם , כלומר מכלול כל העצמים והמושגים , שעליהם חל המושג ללא סתירה , מחויבים אנו לחשוב גם את המושג 'אירופאי' וגם את המושג 'ראובן' להיקפו של המושג . 'בךאדם' ונמצאו לוגיקנים שסברו , כי השאלה היא אך שאלה טרמינולוגיה ותו לא . אולם מאחורי השאלה הטרמ...  אל הספר
מוסד ביאליק