(ו) התמונות והאופנים של ההיקש

ה'תמונה' של ההיקש nyipi ( figure ) על ידי מצבו של הגבול האמצעי בתוך ההקדמות . ה'אופנים- ( moods ) השונים בכל תמונה ותמונה נקבעים על-ידי הכמות והאיכות של ההקדמות והמסקנה . למשל , בתוך התמונה הראשונה האופן , AAA יהיה פירושו : MaP SaM . ' . S aP או , כשאנו כותבים את ההיקש הזה בצורת אימפליקאציה : ( MaP & SaM ) 3 SaP כשאנו יודעים את תמונת ההיקש ואת אופנו , הרינו יודעים את ההיקש כולו . לכל תמונה ותמונה כלליה המיוחדים .  אל הספר
מוסד ביאליק