(יא) ביקורת תורתו של קיינס

בבואנו לבדוק תורה זו , ובייחוד את השערתה היסודית , עלינו להבחין : ( א ) את ההיפותיזה האינדוקטיבית ; H ( ב ) את החוק הפרטי ק , שאנו רוצים להוכיחו על ירי האינדוקציה , חוק הקובע , למשל , את הקשר החוקי בין A ( לחם ) 1 B ( הזנה ;( ( ג ) את המקרים הבודדים 4 B 4 , A J Bj ... שראינום בקשרם ההדדי , בנסיוננו עד עתה . ( א ) האם נכונה טענתו של קיינס , כי נוכל להגביר את ההסתברות של ההיפותיזה האינדוקטיבית H על ידי כל אינדוקציה פרטית , ועל-ידי כך להגדיל את הערך הראשוני שלה , בלי שנסתובב במעגל ? נניח , שבידנו אומדנה מסוימת לטובת החוק . p ועתה , כל מקרה חדש , שבו אנו מגלים את קשר התופעות A 1 , B מגדיל , לפי קיינס , כאחת את הסתברות החוק p ואת הסתברות העיקרון הכללי , 'ההיפותיזה האינדוקטיבית' , H שסייעתנו להסיק את החוק . דרך המחשבה היא כך : כיוון שההיפותיזה האינדוקטיבית H היא תנאי הכרחי לאימותו של תהליך ההיסק האינדוקטיבי , הרי כל מה שבא לאשר את מסקנות ההיסק הזה , מאשר גם את נכונות התהליך עצמו והנחותיו , וממילא גם את ההיפותיזה האינדוקטיבית . לפי טענה זו , ערך ההסתברות של ההיפותיזה האינדוקטיבית H הולך ...  אל הספר
מוסד ביאליק