(ג) הלוגיקה התוכנית

אמרנו , שהלוגיקה התוכנית או הטראנסצינדנטאלית שואלת לעקרונות התוקף של המדעים . היא שואלת , מנקודת המבט של התוכן , עד כמה תוכן זה או אחר יכול בכלל להיות נתון בתוך תורת המדע . כדי לרכוש לנו הבנה ראשונה של מהות הלוגיקה התוכנית , נסתכל במשלים אחדים : ( א ) נשווה את שני המשפטים : 'המידה הטובה היא , 'משולשת 'התבנית הזאת היא . 'משולשת כל זמן שאנו עומדים על הקרקע של תורת ההיגיון הצורנית , נוכל לבצע את הפורמאליזאציה ולהמיר את שני המשפטים על ידי הנוסחה 'א הוא . 'ב מבחינת הלוגיקה הצורנית יהיו , אפוא , שני המשפטים זהותיים . אולם שיקול דעת תוכני של שני המשפטים יראה לנו , — שלא מתוך הניסיון , אלא מתוך ההתבוננות במושגים הנמצאים בשני המשפטים , — כי המשפט הראשון אין לו שחר , שכן יש בו התקשרות של שני מושגים שלפי תוכנם אינם עשויים להיות מקושרים , ואילו המשפט האחרון יש לו שחר , בין אמיתי בין שאינו אמיתי , ( ב ) נשווה את השלילה המתאימה לשני המשפטים שהבאנו זה עתה : 'המידה הטובה אינה משולשת / 'התבנית הזאת אינה . 'משולשת שני המשפטים השליליים האלה שונים , כנראה , במשמעות השלילה שבהם . השלילה הראשונה אומרת שאסו...  אל הספר
מוסד ביאליק