(ט) התמונה השלישית של ההיקש

בתמונה זו מופיע הממצע בשתי ההקדמות בבחינת נושא . הסכימה של התמונה השלישית היא איפוא בבואה במראה של סכימת התמונה הקודמת . את המעמד של שלושת המושגים נציין על דרך זו : MP MS S P . . הכללים של התמונה הם : ( א ) ההקדמה הקטנה צריכה להיות חיובית . אילו היתד . שלילית , היתה גם המסקנה שלילית והנשוא שבה p היה בעל כמות כוללת . אך זה ד ? יה אפשרי רק אז , אילו היתה גם ההקדמה הגדולה שלילית . או אז היו שתי ההקדמות שליליות , נגד כלל ; 'ג ( ב ) מכאן יוצא , שהנשוא של ההקדמה הקטנה s הוא בעל כמות חלקית ( נשוא של משפט חיובי , (! ולכן תהיה המסקנה חלקית . אנו מקבלים בדרך של ביטול צירופים אסורים שש אפשרויות : AAI , AII , , EAO , EIO , IAI , OAO וסימניהם המנימוטכניים הם : Darapti , Datisi , Felapton , Ferison , Disamis , Bocardo האופי המיוחד של התמונה הזאת הוא בכך , שהמסקנה אומרת , כי s אחדים הם בעלי התכונה , p או s אחדים אינם בעלי התכונה . p מכאן השימוש המיוחד , שאנו משתמשים בתמונה הזאת : תפקידה המיוחד של התמונה השלישית הוא להוכיח , שצירוף של שני הפרידיקאטים 1 s p הוא באפשר , לפי שהמסקנה אומרת לנו , כי s ...  אל הספר
מוסד ביאליק