תוכן העניינים

עמוד:י

( ח ) השפה ותורת ההיגיון . הנומינאליזם 36 השפעת הגומלין העמוקה של הלשון ושל המחשבה הביאה לידי התורה הנומינאליסטית , שלפיה המחשבה אינה אלא דיבור . הנומינאליזם של ימי הביניים והנומינאליום של המאה הי"ו . ברקלי נגד ל 1 ק . הנומינאליזם של המושג והנו מינאליזם של ההכרה . משל מן החימיה . בעיות מדומות במדע הנוצרות עלידי השפה . ( ט ) הספקנות לגבי השפה 43 תורתו של מאוטנר : השפה מבטלת מראש את כל המפעל של הדעת . לייבניץ ; קוצר ידה של השפה . השפה נוצרה על ידי בני אדם ללא הסכם ותוכנית . היצורה הפנימית' של השפה . אין הקבלה מדויקת בין המלה לבין משמעותה . הפראגמא טיקה של השפה . תרגום מדויק אינו בגדר האפשר . דו המשמעות של המלים . סוגים שונים של דו משמעות . השימוש האבטונימי במלים . אזהרתו של פריגה . מיני 0 'ה ופ 1 זיציה ' . ( י ) מאמציו של לייבניץ למען שפה הגיונית אידיאלית 51 השאיפה לכתב אוניברסאלי , שכל המשתמש בו היה קוראו בשפתו הוא . הכא ראקטריסטיקה . אלף בית של מחשבות בני אדם . האנציקלופדיה . לייבניץ מתע לם מאופייה הדינאמי של השפה . ( יא ) תורת הריבוי הכללית . התחשיב נטול התוכן 55 הגיאומטריה כמשל . תורתו של הוסרל . הפיכת תיאוריה בעלת תוכן לצורה ריקה של תחשיב . השוואת האמת למטבע על ידי שלמה מימון . ממון עשוי נייר הוא כולו סמל . המאתימאטיקה מפתחת דפוסים ריקים בלי להזדקק לפירושם התוכני . משל הזבוב דרוזופילה . הגדרת ההתאמה . ה'מלון' של התחשיב . פראגמאטיקה , ס-מאנטיקה ותחביר של השפה . הערות לפרק הראשון 63 פרק שני : המושגים והשמות ( א ) המשפט והמושג 67 ' משפט' הוא מה שיוכל להיות אמיתי או בלתי אמיתי . הלבוש הלשוני של המשפט : . 'הפסוק' הפעולה הנפשית של . 'שיפוט'ה חלקים א 1 ט 1 סימאנטיימ וסינסימאנטיים של הפסוק . ( ב ) השם , פעולת הדימוי , המושג . הפונקציה המשפטית 69 החלוקה המשולשת במקביל לחלוקה משולשת של המשפט . כל מושג הוא אח דית המכילה בתוכה ריבוי . הפונקציה המשפטית כביטוי סמלי לריבוי שבאחדות המושג . המושג הוא נשוא נודד . הפעל ( אופיראטור ) הכולל והפעל הישותי . הכמת .

מוסד ביאליק


לצפייה מיטבית ורציפה בכותר