(יח) התחשיב הלוגי של שלמה מימון וסמליו

הכרת הטובה ללוגיקן היהודי הגדול מחייבת אותנו להזכיר כאן , אם גם בצמצום , את הסימבוליקה של תורת המשפטים ותורת ההיקשים , שיצר שלמה מימון בספרו 'ניסיון של לוגיקה חדשה ( יצא לאור בשנת , 1794 והוצא על ידי חברת קאנט , הוצאה חדשה , , ( 1912 אף על פי שניסיון חשוב זה לא זכה עד היום להפרות את התורות ואת הסימנים , שפיתחה הלוגיקה המתימטית החדשה [ א -1 כבר דיברנו על כך ( בפרק השני , עמ , ( 139 כי חוק ההיקבעות ממלא תפקיר מרכזי במשנתו של מימון . חוק זה מביא את הראציונאליזם של מימון על ביטויו באופן שהוא בונה תורת משפטים כזאת , שבה הנושא והנשוא של המשפט אינם מזדמנים באקראי , אלא משתייכים זה לזה באופן אורגאני . כל המושגים מסודרים לפי טבעם כך , שהם קשורים זה בזה בתארים , כגון : חלל—צורהמשולש : או : איכות חושנית—צבע—צהוב ; או : בךתמותה—חיה—אדם . ההפרטה בתוך כל תור כזה נעשית על פי החוק , שמושג הניתן להיקבע נקבע והולך יותר ויותר בתוך התור שלו . 'צורה' הוא מושג יותר קבוע ; 'חלל'מ ' משולש הוא יותר קבוע מיצורהי : יאדםי יותר קבוע מ'חיה . אולם בין התורים האלה אין שום יחס של היקבעות הדדית , ועל כן אין ביניה...  אל הספר
מוסד ביאליק