(כו) פונקציות האמת

אנו חוזרים אל המושג של הפונקציה המשפטית . אמרנו , כי בניגוד למשפט , שהוא צריך להיות או אמיתי או בטל , הפונקציה המשפטית אינה לא אמיתית ולא בטלה , אלא היא נעשית אמיתית או בטלה , כשקובעים ערך מסוים תחת המשתנה או תחת המשתנים , שהפונקציה מכילה . בתוך פונקציה משפטית , כגון {*)? אדומי יכולים אנו לקבוע תחת המשתנה * שם עצם בלבד . אם אנו , למשל , קובעים תחת sr 'רם / הרינו מקבלים את המשפט 'הרם הוא , 'אדום כלומר משפט אמיתי . פונקציות משפטיות כאלו יכולים אנחנו לקבוע בהן תחת המשתנה שם עצם בלבד , שכן שם עצם בלבד עשוי שישמש נושא לאותו התואר המתבטא בפונקציה המשפטית . אולם אף אפשר שתיווצרנה פונקציות משפטיות כאלו , שבהן נוכל להציב תחת המשתנה או המשתנים משפטים שלמים בלבד . ניתן את דעתנו לביטוי כגון p & q ונבין כאן , q במשתנים שתחתיהם נוכל להציב משפטים בלבד ( עד כאן הבינונו , כמו שאמרנו לעיל בסעיף יא , בסימנים ^ DD p , q , r למשפטים מסוימים , אך בדברים הבאים על פונקציות האמת נבין את הסימנים האלה כציונים למשתנים . ( במתאים למשפטים המוצבים תחת המשתנים , p , q נעשית הפונקציה המשפטית p & q למשפט אמיתי או ב...  אל הספר
מוסד ביאליק