(ג) התוכן של המושג

ראינו , שלייבניץ ניסה לנתח את המושגים המורכבים לידי גורמיהם הפשוטים . ישנם מושגים מורכבים וישנם מושגים פשוטים . כשאנו מנתחים את המושגים המורכבים לידי גורמיהם הפשוטים , אנו מבארים או מגדירים את המושג המורכב . אם מושג מן המושגים שוב אינו ניתן לניתוח , הרינו רואים אותו מושג פשוט . לוק , בספר השני של 'המסה על שכל האדם / חקר את ההבדל הזה בין מושגים פשוטים ומורכבים . הוא מביא שם כמשלים למושגים מורכבים את המושג 'תריסר' ( כאן ההרכבה מובנת מאליה ) או את המושג . 'יופי' יופי הוא , —כך מנתח לוק את המושג , — 'צירוף ידוע של צבעים ותבניות , המעורר ברואה . 'הנאה משל אחר שלו : 'הגניבה' 'הגניבה היא העברה חשאית של חפץ מרשות לרשות , בלא הסכמת . 'בעליו כך נוכל לנתח את המושג המורכב , והפירוק הזה נקרא , כפי שאנו עתידים לראות , הגדרה . הפירוק הנמשך מוליך אותנו בסופו ליסודות שאנו מניחים אותם כפשוטים , בלי יכולת להוסיף לפרקם . משלים למושגים פשוטים הם מושגים כגון : ' , 'ירוק , 'חמוץ' , 'חם' / 1 \ rcr , 'יעצם 'התפשטות / וכוי . כבר בתוך השיחה הרגילה מורגש ההבדל בין המושג המורכב והמושג הפשוט . המושג המורכב נוכל לפר...  אל הספר
מוסד ביאליק